Aktivity Vinárskeho skúšobného laboratória VIN.LAB so sídlom v Pezinku sme našim čitateľom priblížili v predchádzajúcich číslach nášho časopisu. Toto akreditované laboratórium už viac ako tri roky využívajú k plnej spokojnosti s poskytovanými službami vinári a výrobcovia alkoholických i nealkoholických nápojov. Ako nás informovala vedúca laboratória Ing. Zuzana Guželová, svoje služby naďalej zdokonaľujú a rozširujú.

Tags: