Skalica – mesto opradené históriou, s bohatstvom architektonických pamiatok, mesto obklopené vinicami, mesto fortieľnych vinohradníkov a vína. V Slobodnom kráľovskom meste vyvíja rozsiahle aktivity Vinohradnícky spolek Skalica, ktorý úspešne zhmotnil myšlienku, uskutočniť Festival kráľovských vín. V spolupráci s Občianskym združením Vínna cesta Záhorie a podporou mesta Skalica sa prvého septembra t.r. v priestoroch Vinotéky u františkánov vo Františkánskom kláštore v Skalici konal už jeho tretí ročník.

-zš- Foto autor

Tags: