„V rizlingu sa človek zriedkavo sklame, v rizlingu sa skrýva dôvera
domova, rizling spája a dáva ľudským veciam hlbší význam“
(Šándor Márai)

Tieto výstižné slová spisovateľa, filozofa a milovníka vína zakomponoval do svojho príhovoru odborný garant súťaže Ing. Ondrej Korpás, CSc. Pritom zdôraznil, že aj keď sa Rizling vlašský pestuje vo všetkých našich vinohradníckych oblastiach, svoj skutočný domov našiel práve na južnom Slovensku. Táto vďačná, slnko milujúca, pestovateľsky a biologický cenná odroda, poskytuje odrodovo výrazné buketné vína vysokej kvality. „Sú to naše vína každodenné i sviatočné. Ale aj tie, ktoré vo chvíľach pochmúrnych dokážu pookriať dušu človeka a vyčariť teplo domova.“

Zdenka Šuranská foto autor

Tags: