Koncom augusta t.r. sa v priestoroch hotela Barónka v Rači konal už 28. ročník medzinárodnej súťaže VINOFORUM. Garantom podujatia bol profesor Fedor Malík, záštitu nad súťažou prebrala spoločnosť Villa Víno Rača, vďaka „požehnaniu“ od riaditeľa spoločnosti Ing. Jána Krampla.

Foto Fedor Malík

Tags: