děkuje všem vinařům – podnikatelům a vinařským obchodním společnostem za aktivní účast na 48. Valtických vinných trzích 2015 ve Valticích. Přeje všem vinařům na Slovensku dobrý vstup do vinařského roku 2016 a zve aktivní vinaře-podnikatele a vinařské obchodní společnosti do Valtic k účasti na 49. ročníku Valtických vinných trhů ve dnech 13. a 14. května 2016 

INFORMACE O VALTICKÝCH VINNÝCH TRZÍCH V ROCE 2016.

Výkonný výbor Společnosti Valtické vinné trhy rozhodl o termínech 49. ročníku Valtických vinných trhů takto:

Přihlášky k účasti na 49. VVT 2016 i ostatní potřebné informace bude možno získat na: www.vvtvaltice.cz – přihlášení vín bude možné jen on-line! Odběr vzorků vín se uskuteční ve dnech 14., 15. a 16. března 2016 ve Španělské konírně valtického zámku.

Degustace vín odbornými komisemi pro 49. ročník Valtických vinných trhů bude ve dnech 12., 13., 14. a 15. dubna 2016 ve specializovaném pracovišti NVC na zámku ve Valticích. Výstavní dny pro veřejnost budou v pátek, 13. května a v sobotu 14. května 2016 v nově zrestaurovaném výstavním areálu valtického zámku. 

Tags: