„Víno nie je iba produktom, výsledkom technologických a biochemických procesov, ale aj kultúrnym artefaktom, elementom sociálnej komunikácie a súčasne národnej histórie a identity“ – konštatovalo sa v preambule štatútu súťaže Víno SAV. V roku 2016 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied (SAV) na zámku v Smoleniciach jej položili slovenskí vedci, organizátori súťaže „základný kameň“. Urobili tak v snahe oceniť vynikajúcu kvalitu a inovatívnosť tradičných slovenských výrobkov, medzi ktoré patrí aj víno, pri využití najnovších vedeckých metód.

-zš- Foto Kurt Kristel

Tags: