Za dejisko XVIII. ročníka medzinárodnej súťažnej degustácie vín VITIS AUREA zvolil jej organizátor Modranský Spolok vinohradníkov a vinárov, priateľov a znalcov vína Vincúr, so spoluorganizátormi Mestským kultúrnym strediskom a Strednou odbornou školou vinohradnícko-ovocinárska v Modre, pekné prostredie hotela Majolika v Modre. Prácu členov dvanástich degustačných komisií, usmerňoval prezident súťaže profesor Fedor Malík, spolu s predsedom degustačných komisií Ing. Vladimírom Sodomom.

– zš – Foto autor

Tags: