29. 02. 16

Poznámky k ochrane viniča v roku 2016

V Zozname autorizovaných prípravkov pre rok 2016, zverejnenom na internete, vidíme zmeny, ktoré sa javia ako tendencie a vyvolávajú isté obavy. Napr. v Zozname sa pri väčšine meďnatých fungicídov uvádza „hromadné“ zníženie odporúčaných aplikačných dávok. Nepoznám príčiny, ani iniciátorov tejto tendencie, ale považujem to za rizikové. Môže to byť azda dostačujúce, ale za určitých okolností, ako v tzv. neperonospórových rokoch, alebo napr. pri slabom infekčnom tlaku peronospóry, prípadne aj pri slabšej neskorej infekcii peronospóry. Mám však dôvodné obavy, že pri silnom infekčnom tlaku bude pravdepodobne účinok hlboko pod očakávaním (mám konkrétne skúsenosti z registračných pokusov, ktoré som robil aj s meďnatým prípravkom). Preto by som pri tejto ochrane odporúčal veľkú opatrnosť.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Tags:

27. 02. 16

Privátna značka nie je abstrakcia, ale realita

V pravidelnej rubrike „Predstavujeme nových slovenských vinárov“ sme navštívili Ing. Vladimíra Hronského, ktorý už tretí rok aplikuje dlhoročné poznatky z vinárskej praxe vo výrobe svojho vlastného vína. V roku 2013 uviedol na trh svoj prvý ročník. Napriek tomu, že nemá vlastný vinohrad ani pivnicu, sa jeho produkcia teší veľkej obľube v domácej i zahraničnej gastronómii, ako aj u privátnych zákazníkov. S uznávaným enológom, vinárskym publicistom, členom redakčnej rady časopisu Vinič a víno, produktovým manažérom a  profesionálnym someliérom, sme sa zhovárali nielen o úspechu privátnej značky. 

Za rozhovor ďakuje Zdenka Šuranská
Foto: Martin Krystynek a archív Vladimíra Hronského

 

Tags:

25. 02. 16

Ampelografia Slovenska

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., a kolektív.

Možnosť objednania odbornej knihy Ampelografia Slovenska o odrodách stolového a muštového hrozna na stránke www.ampelografi a.szm.sk alebo e-mailom ampelografi a@szm.sk prípadne pospisilova.sk@gmail.com a na čísle tel.: 0910 300 897. Tvrdá väzba, rozsah 368 strán, cena 28 €, cena dobierkou 35 €.

Tags:

24. 02. 16

Čisté kultúry Saccharomyces cerevisiae verzus zlúčeniny primárnej arómy vína – terpenoidy

Abstrakt

Kvalitatívne parametre vína veľmi často súvisia s jeho arómou. Vôňu vína nedefinuje iba hrozno, ale do značnej miery aj spôsob a podmienky fermentácie. Významnú úlohu počas kvasenia zohrávajú použité kmene kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. Tieto kmene nielen produkujú množstvo vedľajších metabolitov vytvárajúcich sekundárnu arómu vína, ale sú tiež schopné ovplyvňovať odrodové aromatické zlúčeniny (hlavne terpenoidy) pochádzajúce z hrozna. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, ako závisí primárny aromatický profi l vína Tramín červený od použitého kmeňa kvasiniek. Vo vzorkách bolo identifikovaných celkovo 16 terpenoidov. V súvislosti s enzymatickým pôsobením konkrétneho kmeňa kvasiniek bolo možné u vybraných skupín prchavých látok pozorovať rozličný trend výskytu i relatívnej koncentrácie konkrétnych zlúčenín. Kľúčové slová: terpenoidy, Saccharomyces cerevisiae, plynová chromatografia.

Katarína Makyšová, Katarína Furdíková, Ivan Špánik, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave 

Tags:

20. 02. 16

Ocenené vína na Danubius Gastro

Na 23. medzinárodnom veľtrhu Danubius Gastro, Exposhop a Gastropack, konajúceho posledné štyri januárové dni t.r., pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ďalších odborných partnerov, sa prezentovala ucelená ponuka pre gastronómiu, hotelierstvo, cestovný ruch a ďalšie oblasti.

-zš-
Foto Zdenka Šuranská

Tags:

15. 02. 16

V Modre sa stretli spisovatelia s vinármi

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa v Modre – hlavnom meste vína– konali viaceré celoštátne podujatia. Patrilo medzi ne aj slávnostné zasadnutie Predsedníctva Spolku slovenských spisovateľov (SSS). Rokovanie viedol jej predseda Miroslav Bielik. Medzi prítomnými bol aj poslanec Jozef Mikloško.

MATIK Modra
Foto František Mach

Tags:

11. 02. 16

ProWein 2016 Medzinárodný špecializovaný veľtrh vín a liehovín

Už zanedlho odštartuje veľtrh ProWein, v termíne od 13. do 15. marca 2016, do svojho ďalšieho kola. Očakáva sa približne 6000 vystavovateľov z 50 krajín, v  nich všetky relevantné vinárske regióny a krajiny z celého sveta, plus rozsiahla ponuka liehovín. „Útok“ na  ProWein, ako na  popredný svetový veľtrh vína a  liehovín, tak zostáva nezmenný, a odborní návštevníci sa môžu tešiť na mnoho highlightov.

Online-predaj vstupeniek so zvýhodnenou ponukou pre odborných návštevníkov z  celého sveta je na  stránkach www.prowein.de v sekcii „Servis pre návštevníkov“. Ďalšie informácie o veľtrhu a vinárskej branži sú k dispozícii na stránkach veľtrhu ProWein na adrese www.prowein.de.

Branislav Mráz

Tags:

09. 02. 16

Nevšedne o búdach, vinohradníkoch a víne

Pozvánka do Zichyho paláca v Bratislave koncom januára t.r. sľubovala nevšedný zážitok. Išlo o predstavenie výpravnej a obsahovo bohatej publikácie o Skalickom vinohradníckom rajóne, o  jeho vinárskej ľudovej architektúre, o  víne tamojšieho kraja a  jeho tvorcoch. Milú slávnosť sprevádzal bohatý kultúrny program – umelecký prednes vý- ňatkov z publikácie, rozhovor s autorom Pavlom Dinkom (na obr.), ale aj rezké tóny ľudovej hudby s piesňami, ktoré si pri dobrom vínku Skaličania zanôtia. To najlepšie zo svojej pivnice na podujatí do pohárov nalieval Lojzko Masaryk, skalický vinár, ktorého tvorivý život autor na stránkach knihy prezentuje. Prítomných zaujala recenzia predstaveného diela. Priblížil ju prozaik, publicista a literárny kritik Jozef Špaček, rodák zo Skalice. Našim čitateľom ju sprostredkúvame.

-zš- Foto Zdenka Šuranská

Tags:

06. 02. 16

Kapesní atlas vinařství Čech – Moravy – Slovenska 2016

Nový ročník: Nová doporučená vína, mnoho nově zařazených vinařství (včetně nedávno založených firem), aktualizované kontakty a kompletní ověřené informace o prodeji, otevírací době, ubytování a službách.

Objednávky pro ČR a SR mailem: newsletter@newsletter.cz nebo na  www.vinarskypruvodce.com. Cena: v ČR 319,- Kč + poštovné, v SR 12,50 eur + poštovné
ISBN 978-80-89364-80-0, EAN 9788089364800

Tags:

03. 02. 16

Chuť a vôňa slovanského juhu

. Napríklad jazyku českému, poľskému, „srbochorvátskemu“ … Ide o skupinu jazykov slovanských, kde sa ešte pred poľštinou nachádza chorvátska skupina nárečí, lebo srbochorvátčina je kompromis bývalej Juhoslávie, kde dodnes žijú tak naši krajania a tí slovenčinou vládnu nepomerne lepšie, než Česi žijúci desiatky rokov na Slovensku; ako aj rodení Makedónci, Srbi, Černohorci, Bosniaci, Chorváti i Slovinci. Slovincom rozumieť najmenej. Majú síce „slovenski jezik“, ale akýsi iný, jazyk plný germanizmov.

V Bratislave, december 2015
Dušan Slugeň

Tags: