15. 03. 16

Výskyt plesne sivej podmienkach integrovanej produkcie viniča

Pleseň sivá Botrytis cinerea patrí medzi pôvodcova je podmienená najmä tým, že infekčný potenciál plesne sivej dokáže v priebehu krátkeho obdobia vytvoriť silný infekčný tlak. Pleseň sivá je fakultatívny parazit, ktorý môže žiť ako saprofyt aj na odumretom organickom substráte, avšak v čase vegetácie parazituje na živých rastlinách, na ktorých spôsobuje ochorenia, alebo hniloby. 

Tags:

13. 03. 16

Rojení chroustů a škodlivost ponrav roku 2016

Chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha L.) je tradičním škůdcem polních plodin i trvalých kultur, včetně révy vinné na území Slovenska. V roce 1920 se uvádí kalamitní. Je uváděna škoda na nově založené vinici a to 80 000 Kč v obci Dvorníky – Včeláre (Udvarnok). Dále jsou uváděny škody na zelenině, ovocných stromech a školkách, především v bratislavském okrese. Jako přirození nepřátelé se uváděli ježci, netopýři, vrány a pod. Z chemických prostředků se uváděl sirouhlík, který se však vzhledem k ceně používal pouze na malých plochách. Doporučovalo se zejména sbírání dospělců, kteří se zalévali horkou vodou. Tito se dále používali jako krmivo, zejména pro drůbež nebo kompostování. 

Ing. František Muška, Antonín Muška ml., Anna Mušková, Brno

Tags:

13. 03. 16

Využití listové výživy k překonání stresových situací

Mnoho vinohradníků využívá téměř při každé aplikací přípravků na ochranu rostlin také aplikaci listové výživy. Tento postup však není zcela ideální. Listová výživa, nebo také mimokořenová výživa, má za úkol zabezpečit přísun živin v období, kdy je omezený příjem živin kořenovým systémem z půdy. Rok 2015 nabízel ideální podmínky pro monitoring příjmu živin z půdy a také cílenou aplikaci listové výživy, k překonání stresových situací.

prof. ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Tags:

11. 03. 16

Pestovanie viniča s mykorhíznymi hubami

Človek je odjakživa silne spätý s okolím a s prírodou v ktorej žije. Staráme sa o záhrady a parky, zakladáme sady, lesy alebo vinice – každý podľa svojich predstáv. Málokto však ale vie, že všetka zeleň, ktorá nás obklopuje, bola pred miliónmi rokov prenesená z mora na súš vďaka mykorhíznym hubám, ktoré sa od tej chvíle stali dôležitým spojencom pre 90 % všetkých rastlín. Rastliny prijímali živiny z pôdy, ktorá vtedy ešte nebola kontaminovaná ťažkými kovmi alebo inými toxínmi. V príjme živín sa rastliny spoliehali na mykorhízne huby, s ktorými od svojho začiatku žili v symbióze. Mykorhízne huby pomohli rastlinám adaptovať sa na suchozemské prostredie a dodnes im pomáhajú.

RNDr. Aleš Látr, PhD.

Tags:

09. 03. 16

Nový systém rezu podle Simonit & Sirch

Před několika lety jsem psal o novém systému řezu. Tehdy mnoho konzervativních vinohradníků tento způsob odmítalo a mluvilo o nesmyslných postupech. Dnes tento systém řezu hýbe celou Evropou. Nyní se tento systém řezu postupně zavádí v Rakousku nebo Německu. Hlavní zásady řezu zpracovali autoři Simonit a Sirch v publikaci: Manuale di potatura della vite Guyot, L´Informatore Agrario, Verona v roce 2014.

Tags:

06. 03. 16

Nové pravidlá pre povoľovanie výsadby viniča

Podľa Nariadenia č. 476/2008 článku 90 sa režim výsadbových práv uplatňoval do 31. decembra 2015. Od 1. januára 2016 do 31. decembra 2030 sme podľa Nariadenia a Rady č. 1308/2013 museli prejsť na „Režim povolení výsadby viniča“, ktorý pozostáva z udeľovania povolení na novú výsadbu, udeľovania povolení na opätovnú výsadbu a neoprávnenej výsadby. Podľa zákona č. 349/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve, povolenia na novú výsadbu udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP RV SR), čo sa týka povolení na opätovnú výsadbu, prevod práv na opätovnú výsadbu a práv z rezervy na povolenia, tieto sú v kompetencii Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) v Bratislave.

Ing. Ivana Benkovičová, Odbor vinohradníctva a vinárstva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Ilustračné foto archív redakcie

Tags:

04. 03. 16

Čo nového v integrovanej produkcii v rámci Programu rozvoja vidieka

Už v minulom roku sa v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 bolo možné prihlásiť do operácie integrovaná produkcia vo vinohradníctve, ktorá je zaradená medzi Agroenvironmentálne opatrenia. Takže mnohí vinohradníci už spoznali a v praxi uplatňovali nové podmienky. Keďže nám pestovatelia viniča kladú na danú tému otázky, budeme sa v článku problematikou zaoberať.

Tags:

02. 03. 16

Hľadá sa najlepšie víno pre rok 2016

Ktorému vinárstvu sa podarilo vyprodukovať to najlepšie z hľadiska čírosti, intenzity odtieňa, vône či aromatického podtónu, ale aj chuti, celkovej harmónie a zrelosti? Ktoré je to najkvalitnejšie slovenské víno pre rok 2016?

Všetky informácie o METRO Víno roka 2016 sú k dispozícii na stránke www.metrovinoroka.sk vrátane prihláškového formulára aj štatútu súťaže. Pokiaľ máte dodatočné otázky, môžete sa obrátiť na: jozef.milcik@metro.sk 

Tags:

01. 03. 16

Chýr o našich vínach putuje do sveta

Sprievodca vínami Slovenska v angličtine

Knižná publikácia známeho enológa, someliera a publicistu, člena redakčnej rady časopisu Vinič a víno Ing. Vladimíra Hronského „Sprievodca vínami Slovenska“, sa dostala do rúk čitateľom na jar v roku 2014. Odborníci, ale najmä priaznivci vín z domácej produkcie, mimoriadne ocenili zámer, nevšedným, ale pritom pútavým spôsobom dozvedieť sa čo najviac o slovenských vínach, vinároch, vinohradníctve, degustácii a kultúre vína v gastronómii. V týchto dňoch kniha vychádza v novej podobe – v anglickej verzii. Pri tejto príležitosti sme požiadali jej autora o rozhovor na aktuálnu tému – o zámeroch a cieľoch pri práci na publikácii.

Za rozhovor ďakuje Zdenka Šuranská

Tags: