20. 04. 17

Vína so zápachom po konskom pote

Abstrakt
Vo vínach zrejúcich v starších dubových sudoch s vyšším obsahom zvyškových sacharidov alebo pri nedostatočnej sanitácii počas výroby vín, môže dôjsť k pomnoženiu kvasiniek Brettanomyces/Dekkera sp., ktoré tvoria zlúčeninu 4-etylfenol, známu svojim zápachom po konskom pote. Našim cieľom bolo optimalizovať metódu na stanovenie 4-etylfenolu v našich podmienkach a ponúknuť tak vinárom alebo kontrolným orgánom možnosť otestovať vína pri podozrení na prítomnosť tejto zlúčeniny.

Abstract
Wines aged in older oak barrels with higher content of residual saccharides or inadequate sanitation during winemaking may be impaired by propagation of yeast Brettanomyces that produces 4-ethylphenol known byt its horse sweat smell. Our aim was to optimize the method for determination of 4-ethylphenol in our conditions and thus off er the possibility for winemakers or control institutes to test wines in suspected presence of this compound.

 

Tags:

14. 04. 17

Svetový kongres o vinièi a víne v Brazílii – diskusia v sekciách „Právo a ekonomika“ a „Enológia“

Brazílske mesto Bento Congalves hostilo v dňoch 23. až 28. októbra 2016 v poradí už 39. svetový kongres o viniči a víne Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV). Ústrednou témou kongresu bolo „Vinohradníctvo a vinárstvo – technologické pokroky prepojené na výzvy trhu“.

Tags:

12. 04. 17

Hubert Grand Blanc si vybojoval zlato na MUNDUS VINI 2017

Po minuloročných úspechoch na medzinárodných súťažiach sa spoločnosť Hubert J.E. teší z ďalšieho významného ocenenia – zlatej medaily z prestížnej súťaže Mundus Vini 2017, ktorá sa konala koncom februára v nemeckom Neustadte. Odbornú porotu presvedčil vyvážený sekt Hubert Grand Blanc.

Tags:

10. 04. 17

Ochranársky kalendár

Schéma celoročnej ochrany viniča na rok 2017

Tags:

07. 04. 17

Slovenské vína úspešné v Paríži aj v Madride

Už sme si zvykli, že naše vína prinášajú najvyššie ocenenia z prestížnych medzinárodných súťaží. Tento rok slovenskí vinári začali úspešne hneď na  dvoch renomovaných svetových podujatiach – Vinalies Internationales Paris a Bacchus IWC Madrid.

Tags:

05. 04. 17

Staré traktory na Malokarpatskej vínnej ceste

Zberatelia chránia kultúrne a technické dedičstvo

Slovenský agrárny sektor zaznamenal v minulom storočí rozsiahle zmeny v technickom vybavení poľnohospodárskych podnikov. Z agrárnej rozdrobenej poľnohospodárskej výroby vznikli, v súvislosti s kolektivizáciou, veľké poľnohospodárske podniky s modernou technikou. Konské záprahy postupne nahradili traktory rôznych značiek svetových výrobcov. V súčasnosti pokročila modernizácia poľnohospodárstva už do zavádzania ťažnej techniky riadenej počítačmi, bez ľudskej obsluhy.

Tags:

02. 04. 17

Nahé či oblečené?

Začiatkom roka sa mi dostala do rúk knižka od Alice Feiring „Nahé víno“. Po jej prečítaní mi nedá nenapísať pár slov, ktorých cieľom je uviesť niektoré veci na  pravú mieru. Prečo? Lebo na záver knižky jeden zo slovenských výrobcov vyjadruje podporu jej myšlienkam, ako predstaviteľ slovenských vinárov vyrábajúcich vína spôsobom, ktorý autorka opisuje. Vyzýva čitateľa ku konfrontácii svojho poznania a skúseností s vínami, s  vinármi stojacimi na  pomyselnom opačnom brehu. Kvôli hlbšiemu pochopeniu naturálnosti. Akej a prečo?

Tags:

31. 03. 17

Jubileum vo Svätom Jure

Uplynul ďalší rok, minulo sa niekoľko mesiacov nášho života, ale – našťastie – pribudol nám ďalší ročník vína. A zase sme sa stretli vo Svätom Jure. Tento raz mohli milovníci zlatého moku oslavovať 10. výročie Dňa Svätojurských pivníc – pravidelných stretnutí vo svätojurskom vinárskom raji.

Tags:

29. 03. 17

20. výstava vín v Budmericiach

Jubileum, nielen v osobnom živote človeka, ale aj spolkovej činnosti ľudí nadšených pre ušľachtilé ciele, nevdojak núti k zamysleniu, k hodnoteniu uplynulého obdobia. Aj k položeniu si otázky. Robil som svoju prácu poctivo, obohatil som ňou svoje okolie?

Tags:

26. 03. 17

Modranský zlatý vinič

Nevieme presne, kedy a  kto vinič v  modranskom chotári ako prvý zasadil. Kráľovská Modra má nie po príliš hodnoverných historických prameňoch viac ako 850 rokov. Písanie však za ostatnými činnosťami zaostávalo. Desiatky i stovky rokov. Dá sa teda predpokladať, že modranský vinohradník a vinár tu existoval už dávno, pradávno pred majstrom pera. Možno ešte za čias Keltov. A to už je nejaká doba. To sú už nejaké stáročia navyše. Stáročia, keď naši praprapredkovia víno dorábali i pili..

Tags: