10. 06. 18

Zátka na fľaši – strážca vône a chute vína

Žijeme v dobe, kedy je naša spoločnosť prehnane citlivá na fenomén nazývaný „know-how“, a pritom ešte nikdy nebolo tak rozvinuté plagiátorstvo, kradnutie inovatívnych myšlienok a kopírovanie technických riešení, ako v súčasnosti. Normy, zákony a smernice na ochranu dušeného vlastníctva to nevyriešia, lebo kde chýba morálka, tam je zákon a trest iba disuazívny, no častokrát bezzubý prostriedok nastolenia rovnováhy v spoločnosti.

Tags:

08. 06. 18

Medzinárodné rozmery VIII. Vínneho festivalu Rizlingu vlašského

„V rizlingu sa človek zriedkavo sklame, v rizlingu sa skrýva dôvera
domova, rizling spája a dáva ľudským veciam hlbší význam“
(Šándor Márai)

Tieto výstižné slová spisovateľa, filozofa a milovníka vína zakomponoval do svojho príhovoru odborný garant súťaže Ing. Ondrej Korpás, CSc. Pritom zdôraznil, že aj keď sa Rizling vlašský pestuje vo všetkých našich vinohradníckych oblastiach, svoj skutočný domov našiel práve na južnom Slovensku. Táto vďačná, slnko milujúca, pestovateľsky a biologický cenná odroda, poskytuje odrodovo výrazné buketné vína vysokej kvality. „Sú to naše vína každodenné i sviatočné. Ale aj tie, ktoré vo chvíľach pochmúrnych dokážu pookriať dušu človeka a vyčariť teplo domova.“

Tags:

06. 06. 18

Reminiscencie s vínom v Šalamúnovej sále Bojnického zámku a súčasnosť

Začalo sa to v roku 2000 pozvánkou na prvé „Dni vína Hornej Nitry“ a v rámci nich na priateľské stretnutie pod názvom „Reminiscencie s vínom“ v krásnom prostredí Šalamúnovej sály monumentálneho Bojnického zámku. Organizátori podujatia sa tak rozhodli nielen dostať do povedomia vína tohto kraja, ale oživiť v ňom aj pestovanie viniča a zároveň šíriť osvetu kultúrnej konzumácie tohto nápoja.

Tags:

04. 06. 18

Noví víťazi v Národnom salóne vín SR

Dvadsať erudovaných degustátorov vybralo 17. mája t.r. v JM Vinárstve Doľany 25 nových najlepších slovenských vín do Národného salónu vín SR (NSVSR). Zo 107 vín získalo toto najvzácnejšie ocenenie v 13. ročníku až 32 výrobcov. Išlo, ako vyplýva zo štatútu súťaže, o prvé kolo, v ktorom sa hodnotili vína v kategóriách šumivé víno, biele suché, polosuché, polosladké skoré aromatické odrody, ružové suché, polosuché a polosladké vína. To, že získať toto ocenenie je čoraz ťažšie a kvalita vín rastie, dokazuje aj posun v minimálnej bodovej hranici. V prvom kole 13. ročníka sa do NSV SR dostali vína, ktoré získali minimálne 86,8 bodov.

Tags:

01. 06. 18

ALPHA analyzátor – nový spôsob kontroly vína

Workshop, ktorý na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre na jar t.r. usporiadala spoločnosť O.K. SERVIS BioPro pre vinárov, ale aj pre pracovníkov z výskumu a odborného školstva, sa stretol s veľkým záujmom účastníkov. Jeho ústrednou témou bola prezentácia analyzátora vína ALPHA – FT-IR a poskytnutie teoretických a praktických informácií o jeho správnom a efektívnom využití a predstavenie nového prístroja na stanovenie SO2 – Sulfilyser +.

Tags:

30. 05. 18

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre udelila vedecko – pedagogické tituly docent v študijnom odbore Záhradníctvo

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa dňoch 27. a 28. marca t.r. konali úspešné obhajoby habilitačných prác v študijnom odbore 6.1.10 Záhradníctvo. Je to študijný odbor, v ktorom sa môžu študenti špecializovať v zeleninárstve, ovocinárstve, vinohradníctve a vinárstve.

Tags:

28. 05. 18

Ľubľanská šesťdesiatka

V nezvyklom čase, 12. – 15. apríla 2018, sa v metropole samostatného Slovinska konal 60. ročník Medzinárodného konkurzu vín. Konal sa pod záštitou OIV (International Organization for Vine and Wine Paris) a mal som tú česť zastupovať tento nadnárodný viti-vini úrad ako jehooficiálny delegát. Pracoval som aj ako prezident jednej jury a tak som mal ideálny priestor na to, aby som sa dostal i do organizačných útrob mechanizmu fungovania tejto vínnej prehliadky. Netreba zdôrazňovať, že „Vino Ljubljana“ je najstarším novodobým konkurzom vína na svete.

Tags:

25. 05. 18

Štyri dni, tri degustácie… …Topoľčianky, Pezinok, Lyon

Nehľadajte v tom iróniu… zariadil to tak osud. V stredu som hodnotila na výlučne dámskej degustácii Vienále na zámku v Topoľčiankach, vo štvrtok na Vínnych trhoch v Pezinku a v sobotu na medzinárodnej súťaži Concours International de Lyon v kongresovom centre vo francúzskom Lyone.

Tags:

25. 05. 18

Janez & Janez

Ak poviete, že putujete až na druhý koniec Slovinska, nebude to ďaleko. Čosi cez viac ako dvesto kilometrov. Slovinsko je krásna malá krajina. Za tých takmer štyridsať rokov, čo tam chodím, sa však neuveriteľne zmenila. Východoeurópske Švajčiarsko. Všade poriadok, čistota. Pracovití a usmievaví ľudia. Navyše im Pán Boh toho nadelil nadostač. Vysoké a stále zasnežené skaliská, úrodné doliny, modrý Jadran. Chodím tam rád. Tú krajinu milujem. Majú takmer všetko a „nebúchajú“ sa ostentatívne do pŕs. Majú skvelú gastronómiu a sú sebestační aj vo víne. To ich je nenapodobiteľné, krištáľovo čisté a príťažlivé. Biely Šipon, karmínový Teran, voňavučká Klarnica, jemne-bublinkové pininy…

Tags:

22. 05. 18

Medzinárodný festival Frankovky modrej, ružových a šumivých vín

V račianskom Družstevnom dome sa v apríli t. r. konal 13. ročník Medzinárodného festivalu Frankovky modrej, ružových a šumivých vín. Podujatie je nominačnou súťažou Národného salónu vín SR a je jedinečným podujatím na Slovensku zameraným na odrodu Frankovka modrá – typickú a najpopulárnejšiu stredoeurópsku odrodu. Historicky je úzko spätá, o čom sme viackrát písali, aj s Račou a jej okolím. Aj preto organizátori podujatia Villa Víno Rača, a. s. ju stavajú aj vo svojej produkcii na popredné miesto.

Tags: