30. 08. 17

Štátna kontrola vín s chráneným označením pôvodu v Rakúsku

Definícia chráneného označenia pôvodu je kľúčová v komunikácii s inými štátmi EÚ. Rakúsko po reorganizácii a reforme trhu s vínom v rámci voľnej zóny obchodu v EÚ, prikročilo k jasnej a jednoduchej def nícii vín s chráneným označením pôvodu (PDO) a s chráneným zemepisným označením (PGI). Boli síce zvyknutí na  germánsku filozofiu, ale po zavedení pojmu špecif kácia produktu začali transformovať svoje vína s chráneným označením pôvodu viac na románsky štýl.

Tags:

28. 08. 17

Svetový kongres o viniči a víne v Bulharsku – diskusia v sekciách „Enológia“ a „Víno a spoločnosť“

V hlavnom meste Bulharska Sofii sa v dňoch 29. mája až 2. júna 2017 konal v poradí už 40. svetový kongres o viniči a víne Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV), ktorého hlavná téma bola „Vinič a víno – veda a ekonomika, kultúra a vzdelávanie.

Tags:

23. 08. 17

Zrenie vína v dubových sudoch

Vášeň môže byť úžasným „palivom“ ako posunúť spoločnosť na samý vrchol. To každý deň prezentuje pán Thierry Doreau, zakladateľ a prezident debnárstva Doreau Tonneliers – spoločnosti špecializovanej na výrobu sudov vysokej kvality.

Tags:

21. 08. 17

Spoločnosť Unimpex Bratislava, s.r.o., predstavila nové enologické prípravky

Firma Unimpex Bratislava s.r.o. sa už takmer štvrťstoročie svojej existencie zafixovala v povedomí vinárov a ďalších producentov nápojov, ako poskytovateľ služieb na vysokej profesionálnej úrovni, dodávateľ moderných výrobných technológií a ekologických enologických prípravkov. Tie vzišli z dlhodobého výskumu prepojeného s praxou z dielne nemeckej spoločnosti ERBSLÖH Geisenheim, s ktorou fy Unimpex spolupracuje. Do spektra aktuálnych produktov, reprezentujúcich nemeckú precíznosť a umožňujúcich zachovávať odrodový charakter vín, každý rok pribúdajú nové prípravky, harmonizujúce s prírodou. Slovenským vinárom ich predstavili na seminári, ktorý sa konal 20. júna t.r. v priestoroch vinárstva Karpatská perla v Šenkviciach. Firma Unimpex Bratislava ho usporiadala v spolupráci s nemeckým partnerom – spoločnosťou ERBSLÖH Geisenheim. Prednášky odborníkov Toma Woyteka a Rudolfa Dörnera prekladal do slovenčiny majiteľ spoločnosti Ing. Karol Kutlík

Tags:

20. 08. 17

Otvorené pivnice na sv. Urbana

V dňoch 26.-27. mája t.r. sa uskutočnil už XI. ročník podujatia Otvorené pivnice na svätého Urbana. Jeho organizátori – Združenie Malokarpatská vínna cesta, Malokarpatské osvetové stredisko, Bratislavský samosprávny kraj a  Trnavský samosprávny kraj – pripravili slávnostné otvorenie v zámočku Malokarpatského osvetového strediska v Modre.

Tags:

18. 08. 17

Svätý Urban ochraňuje vinohradníkov v Modre

Koncom 19. storočia postihlo slovenské vinohradníctvo prírodná katastrofa – choroba viniča filoxéra – ktorá zničila rozsiahle vinohrady na Slovensku. Vinohradníci následne vysádzali nové vinohrady na  amerických podpníkoch, ktoré boli voči filoxére odolné. Začiatkom 20. storočia dali postaviť Slováci žijúci v Amerike sochu svätého Urbana pri Horných Orešanoch na počesť slovenských vinohradníkov, ktorí obnovili poškodené vinohrady pod Malými Karpatmi.

Tags:

16. 08. 17

Hodnotenie vín na Dňoch vína Nemčiňany 2017 z pohľadu profilácie posudzovateľov

Na stránkach nášho časopisu sa stretávame takmer v každom čísle aj s témami súťažného hodnotenia vína. Súťaží vín je u nás skutočne veľa a neubúdajú preto, že sú populárne a ich verejná časť je vyhľadávaná širokou verejnosťou – spotrebiteľmi. Áno, súťaže vín nerobia „vinári sebe“, ale pre spotrebiteľov. O to precíznejšie a zodpovednejšie je potrebné vyhodnotiť súťažné vína a pripraviť pre návštevníkov dôstojnú vínnu slávnosť. 

Tags:

14. 08. 17

Slovenské vína kraľovali v kráľovskom Krakove

V prvom ročníku Vitis Galicja v Krynici súťažilo 136 vzoriek vín zo siedmich krajín. V tomto roku v kráľovskom meste Krakov, kde sa konal už siedmy ročník tejto súťaže, zápolilo o medaile až 464 vzoriek zo 14 krajín – Nemecka, Rakúska, Čiech, Poľska, Slovenska, Maďarska, Grécka, Gruzínska, Portugalska, Talianska, Dánska, Francúzska, Slovinska a Španielska. Naši vinári prihlásených do súťaže 112 vzoriek vín a 51 z nich získalozlatú medailu.

Tags:

11. 08. 17

MUVINA 2017

Evanjelické kolégium v Prešove sa v dňoch 7. až 9. júna tohto roka stalo internacionálou baštou hroznového vína. Konala sa tu medzinárodná súťažná prehliadky vín MUVINA, a to už vo svojom 22. ročníku. Viac ako 400 vzoriek z jedenástich krajín sveta hodnotili päťčlenné medzinárodné poroty zložené zo špičkových degustátorov a enológov. Fair play a profesionalita boli aj tento rok dozorované medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno O.I.V. Paríž.

Tags:

06. 08. 17

Aké vína preferujú slovenskí učenci

Slovenská akadémia vied rozvíja novú tradíciu v súťažnom hodnotení vína. Degustačnú jury tvoria výlučne špičkoví slovenskí vedci – členovia Učenej spoločnosti SAV a slovenských univerzít. Po úspešnom vlaňajšom nultom ročníku sa na Smolenickom zámku konal oficiálne prvý ročník súťaže Víno SAV, v dňoch 22. – 23.6.2017. Porota na ňom udelila spolu 11 veľkých zlatých a 28 zlatých medailí.

Tags: