18. 08. 19

Už ste pripravení na nadchádzajúcu sezónu 2019?

Keďže nám už nová sezóna klope na dvere, je vhodné položiť si otázku, či máte všetko pripravené a zvládnuté než sa oberačky rozbehnú naplno. Viete na čo je potrebné sa zamerať, čomu sa vyvarovať a aké sú najčastejšie chyby pri spracovaní muštu a výrobe vína?

Tags:

18. 08. 19

Diplomové a bakalárske práce s enologickou tematikou

Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v školskom roku 2018/2019 úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Tags:

16. 08. 19

Predstavujeme moderné prírodné riešenie pre aromatické vína – kvasinky radu Fermivin

Spoločnosť O.K. SERVIS BioPro pravidelne oboznamuje vinárov s novinkami na trhu od renomovaných zahraničných firiem – Oenobrands, Vason, Tecnovap a ďalších – so zameraním na ošetrenie hrozna, muštu, vína a tiež na používanie najmodernejších technologických zariadení. Tie prinášajú do enologickej praxe zaujímavé inovatívne riešenia a umocňujú kvalitu finálneho produktu – vína. V článku predstavujeme kvasinky pre biele a červené vína na rýchlu a kompletnú fermentáciu.

Tags:

01. 08. 19

Danube Wine Challenge

V reprezentačných priestoroch Chateau Béla v Belej pri Štúrove sa 5. a 6. júna t.r. uskutočnil 7. ročník medzinárodnej súťaže vín Danube Wine Challenge. Päťdesiat špičkových degustátorov z 12 krajín sveta prišlo hodnotiť vína na Slovensko. Cieľom súťaže bolo upriamiť pozornosť domácich aj zahraničných vinárskych odborníkov a obchodníkov s vínom na kvalitu vín v širšom kontexte Podunajského regiónu. Organizátori zároveň prispeli k zviditeľneniu tejto doposiaľ neobjavenej destinácie vinárskej turistiky a agroturistiky, ktorá ponúka aj ďalšie atrakcie pre ľudí túžiacich poznávať históriu a objavovať krásy našej krajiny. Súťaž bola otvorená pre všetky vína, domáce aj zahraničné. Bola vynikajúcou príležitosťou pre slovenských producentov, ktorí tentoraz nemuseli posielať svoje vína do zahraničia, svetoví experti ich prišli hodnotiť k nám.

Tags:

31. 07. 19

Odesskij čornyj a iné

Ukrajina, Ukrajina, Podkarpatská Rus, tam si žije, vodku pije podkarpatský Rus… Starý „hit” z čias prvej republiky, ktorého noty tlačil vo svojom modranskom vydavateľstve môj strýko Teodor Mesík. Nuž a ďalší príbuzný, môj krstný otec Andrij pochádzal od poľsko-ukrajinského Ľvova. Niekoľko liet po výstrele z Aurory zutekal pred boľševikom a v Prahe vyštudoval medicínu. A ešte tu bol ďalší strýko. Strýko Štefan Malík. Ten v časoch druhej republiky prenasledoval ako žandár banderovcov na našom území… Ukrajina, Ukrajina… rezonovala v mojom podvedomí desiatky rokov.

Tags:

28. 07. 19

Riesling, Auxerrois a Elbling

Luxembursko, kedysi konzervatívne katolícke veľkovojvodstvo, dnes moderná, fascinujúca a magnetizujúca krajina. Či skôr krajinka. Poriadok, čistota, disciplína vs. demokracia. Všetko, takmer všetko funguje. Ľudia makajú, zarábajú slušné peniaze a dôchodci si užívajú zaslúžený dôchodok. Tak štvor – päťnásobne vyšší ako je ten náš. Hranice sú otvorené, sloboda visí vo vzduchu. Len po nej siahnuť. Čarovné a emotívne Luxembursko…

Tags:

20. 07. 19

Výroba vína bez prekvapení

Spoločnosť Unimpex Bratislava s.r.o., v spolupráci s nemeckou fy ERBSLÖH Geisenheim, zorganizovala koncom júna t.r. seminár pre vinárov. Uskutočnil sa v priestoroch vinárstva Karpatská perla v Šenkviciach. Na prednáškach sa skloňovali témy ako – vplyv klimatických zmien na výrobu vína, enzýmy a význam ich použitia v ročníkoch s teplejším počasím, súčasne boli predstavené nové produkty od spoločnosti ERBSLÖH. Spoločnosť Unimpex už dlhoročne ponúka aj služby laboratória – od roku 2017 je akreditované. Podrobne o nich informoval jeho odborný personál.

Tags:

18. 07. 19

„Špeciálne vína“ Vína spod kožky

Vína spod kožky sú definované ako vína, ktorých vlastnosti sú odvodené od biologického zrenia v kontakte so vzduchom. Na povrchu týchto vín sa vytvára vrstva ušľachtilých kožkotvorných kvasiniek, ktorá zásadným spôsobom pretvára ich chemické zloženie a senzorické vlastností. K vínam spod kožky je dovolené pridávať alkohol v podobe vínneho destilátu, neutrálneho liehu poľnohospodárskeho pôvodu, alebo alkoholu odvodeného od hrozna (Resolution OIV ECO 2/2007). V prípade, že sa tieto vína alkoholizujú, koncentrácia skutočného alkoholu musí byť viac ako 15 % obj.

Tags:

12. 07. 19

Medzinárodný kongres OIV v Uruguaji – diskusia o enológii

V uruguajskom meste Punta del Este sa v dňoch 19. – 23. novembra m.r. konal 41. ročník svetového kongresu OIV. Tento ročník podujatia bol zameraný na vízie formovania budúcnosti a výzvy v oblasti výroby a trhu („Shaping the future: Production and Market Challenges“). V ostatnom čísle nášho časopisu sme sa venovali prínosným témam z oblasti vinohradníctva. V sekcii venovanej enológii bolo odprezentovaných 48 prednášok a viac než 80 posterov na aktuálne témy.

Tags:

07. 07. 19

Zeolit vo vinohradníckej praxi – sezóna 2018

Časť 2. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť (pokračovanie z čísla 1/ 2019)

ZeoCem Eco
V mesiaci Apríl – Máj 2017 bolo zapravených 13 ton zeolitového prípravku typu ZeoCem Eco, frakcia 0,5 – 1 mm do ryhy vyhĺbenej pozdĺž krov v príkmennom páse do hĺbky 20 – 25 cm, pričom sme vychádzali z odporúčanej dávky 1 kg/1bm = 3,3 t/ha. Prípravok bol zapravený vo vinohrade na ploche 1,5 ha, vysadenom v roku 2013 na celkovej ploche 5 ha bielou odrodou Sauvignon, spon 3×0,8 m, Rýnsko – hessenské vedenie. Biomonitoring porastu bol realizovaný jedenkrát v týždni na označených a „produkčne“ unifikovaných jedincoch (zimný rez na 2 ťažne, 8 očiek na ťažeň), pričom boli zaznamenávané fenologické fázy podľa škály BBCH. Celá plocha (pokus + kontrola) bola monitorovaná meteorologickou stanicou AMET, ako v prípade Malokarpatského regiónu.

Tags: