25. 10. 13

Vliv různých metod zákvasu moštů na parametry vína

Ing. Mojmír Baroň

Tags:

20. 10. 13

Zdravé hrozno aj pre neskoré zbery

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Pri prehliadkach vinohradov vidíme zdravé strapce najmä tam, kde bola úspešná ochrana proti múčnatke. Skoré odrody sa zberajú spravidla zdravé, hniloby sa nevyskytujú, alebo iba v obmedzenom rozsahu. V nastávajúcom jesennom období však nevieme s istotou, aký ráz počasia nás v priebehu septembra, októbra a v ďalších mesiacoch čaká. Preto je dobré, keď sa na toto obdobie pripravíme a budeme zdravotný stav hrozna sledovať, aby sme oberali iba zdravé, plnohodnotné strapce aj v októbri, novembri, či neskôr.

Tags:

10. 09. 13

Praktické poznatky k ozelenění nových výsadeb

Ozelenění nových výsadek je z pohledu možných konkurenčních vztahů mezi révou vinnou a ozeleněním vždy problematickou záležitostí. Na druhé straně je třeba brát v úvahu skutečnost, že réva vinná se nejčastěji pěstuje na svazích, kde při udržování černého úhoru hrozí nebezpečí eroze.

Tags:

02. 09. 13

Na prahu nového akademického roka

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave je rešpektovanou univerzitnou inštitúciou, ktorá počas svojej existencie vychovala množstvo inžinierov a kandidátov vied. Ponúka študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia a ďalšie formy vzdelávania, o.i. so zameraním na biotechnológiu a potravinárstvo, so špecializáciou aj na enológiu. O bilanciu doterajšej činnosti úspešnej fakulty a o jej rozvoji v najbližšom desaťročí, sme na prahu nového akademického roka požiadali o rozhovor dekana fakulty Prof. Ing. Jána ň ajbidora, DrSc.

Tags: