29. 06. 10

Mondial du Rosé 2010

Ružové vína začína svet uznávať, ružové vstupujú čoraz výraznejšie do pozornosti spotrebiteľa. Ten je však často zmätený. Hľadá atribúty jeho krásy a je dezorientovaný širokou škálou farebnosti. Skutočne, ani biele, ani červené nemá také široké spektrum optických vlastností. Ružové „začína“ už pri melónovožltej a pozvoľne prechádza cez pink odtiene do farby liči, farby jahodovo-malinovej, marhuľovej, žltocibuľovej, tehlovej, broskyň

Tags:

15. 06. 10

Uplynulý vinohradnícky rok a jeho vína z pohľadu enológa

Spoločnosť Hubert J.E., ktorá v tomto roku oslavuje 185 výročie svojho založenia, je lídrom v segmente šumivých vín na Slovensku. Vysokú kvalitu produktov potvrdzujú aj úspechy na súťažiach vín doma i v zahraničí. Na jar t.r získal sekt Hubert de Luxe striebornú medailu na prestížnej medzinárodnej súťaži vín Vinalies Internationales v Paríži. Informovala o tom novinárov hlavná enologička spoločnosti Ing. Ingrid Vajcziková, PhD. Súčasne zhodnotila uplynulý vinohradnícky rok i to, aké založil predpoklady pre vína z tohto ročníka, aj z hľadiska produkcie šumivých vín.

Tags:

15. 06. 10

Veľkodistribúcia potravín a jej vplyv na predaj vína

Motto: „Najlepšie víno je predané víno“

Slogan uvedený v motte mi napadol úplne spontánne, pri serióznejšom zamýšľaní nad štruktúrou tohto príspevku. Keď som ho počul po prvýkrát v kruhoch slovenských výrobcov vín, trochu ma prekvapil. Domnievam sa však, že som dosť dobre pochopil, čo chcel jeho autor povedať 1. Na druhej sa strane, z francúzskeho vinárskeho prostredia, ktoré som spoznal skôr ako slovenské a v ktorom som sa pohyboval niekoľko rokov, si nič podobné nepamätám. Môže to mať niekoľko príčin, napríklad to, že na Slovensku mal predaj lacných vín ešte v nedávnej minulosti rozhodujúci význam pre ekonomiku vinárskych podnikov, pričom vo Francúzsku to tak už nebolo (to by sme sa museli vrátiť aspoň

Tags:

11. 06. 10

Zákon o obaloch a odpadoch

Od prvého mája pribudli vinárom nové povinnosti, vyplývajúce zo zákona o obaloch a o odpadoch. Informovala nás o nich Jaroslava Pátkova-Kaň

Tags:

11. 06. 10

Staré vinohrady

Úvaha

Súčasnosť diktuje zmenu — zmenu v myslení vinárov a vinárskych manažérov, ale aj hodnotiteľov vína. Na odborných podujatiach i v kuloároch sa často hovorí o tom, že by hrozno nemalo byť produktom masovo dopestovaným globalizačnou technológiou, ktorá navyše devastuje životné prostredie a aj víno z neho vyrobené. Ono síce hýri všemožnými arómami, ktoré sa poväčšine vyprodukujú v pivniciach metódami chemickobiologicko – fyzikálnych laboratórnych techník, dodávaním rôznych prírodných i priemyselných aditív. Do týchto technológií sa nezadržateľne vkrádajú aj GMO organizmy, či ich produkty (často skryte, nekontrolovateľne). Vína sú príjemné, obľúbené, zodpovedajú aj svetovým trendom, ale žiaľ, postrádajú často to najpodstatnejšie — charakter a osobitosť, ktorú ponúka v obdivuhodnej rozmanitosti naša planéta, jej geologické podložie, pôda, poloha, klíma, odroda a v neposlednom rade aj tradícia.

Gašpar Vanek

Tags:

10. 06. 10

Vinohradnícke domy v Modre

Nezisková organizácia AKADÉMIA ISTROPOLITANA AINova vo Svätom Jure za podpory Nadácie Tatra banky zorganizovala prvý ročník súťaže o najlepšie obnovenú historickú budovu v malokarpatskom regióne. Na slávnostnom vyhodnotení v Informačnom centre vo Svätom Jure organizátori udeľovali ceny vo dvoch kategóriách: Ocenenie verejnosti — získal ju obnovený vinohradnícky dom „U richtára“ v Modre a cena Odbornej poroty — patrí Mlynu v Doľanoch, ktorý v súčasnosti slúži ako degustačná miestnosť i expozícia mlynskej technológie a histórie. Majitelia oboch objektov si prevzali ručne maľovanú keramickú plaketu, oznamujúcu, že ide o laureáta „Ocenenia za príkladnú obnovu“.

J. Soukupová

Tags:

10. 06. 10

Úloha drevených sudov v súčasnej enológii

S prichádzajúcou jarou a poklesom zásob vína v klasickej pivnici sa začína objavovať každoročný problém majiteľov sudov: čo je potrebné urobiť s vyprázdneným drevným sudom, aby si zachoval svoju kvalitu? Keďže nás v tejto súvislosti oslovuje veľa čitateľov s prosbou o radu, ako sa starať o drevené sudy a či je ich použitie v súčasnosti ešte vôbec aktuálne, prezentujeme niekoľko praktických poznámok k tejto problematike.
(more…)

Tags:

06. 06. 10

20. báhonská výstava vín

Aj keď sa výstava vín, usporiadaná trochu v ústraní — kus od hlavnej cesty — javila skôr menšou, zúčastnilo sa na nej 109 vystavovateľov, ktorí pripravili bohatú ponuku 321 kvalitných vín. Ako jeden z prvých návštevníkov som stihol okoštovať to najlepšie.

Tags:

03. 06. 10

Víno prezentujúce fortieľ tvorcu

V živote platí pravidlo, že úspech sa začína odvahou. Prirodzene, musí sa opierať o precíznu analýzu, ako aj o modelovanie budúceho zámeru. Ak jej oporu tvoria aj pevné základy v podobe vzdelania, bohatých odborných vedomostí a navyše aj dlhoročných skúseností na renomovaných pracoviskách, úspech sa nemôže stať chimérou. Vychádzajúc z týchto atribút, nováčikovi v kruhu pribúdajúcich rodinných fi riem — Repa winery — vytvoril jej majiteľ Ing. Jozef Repa nielen dobrý štart, ale aj istotu do budúcnosti.

Tags:

02. 06. 10

Víťazné vína vinárskeho Wimbledonu — aj z Nitry

Vinársky Wimbledon — takto nazývajú moravskí vinári najprestížnejšiu a najstaršiu súťažnú prehliadku vín v Českej republike, Valtické vinné trhy. Tie tohtoročné (konali sa 7. a 8. mája) majú poradové číslo 43, história Valtických vinných trhov však siaha do 19 storočia. V dnešnej dobe, keď vinárske súťaže stúpajú na popularite a každý rok sa v kalendári vinárskych podujatí objavujú nové miesta, adresy a názvy a ani ten najzanietenejší milovník vína by nedokázal hoci len letmo navštíviť každé z nich, sú Valtickévínne trhy skutočne stálicou a overenou známkou kvality.
Igor Mancel

Tags: