31. 08. 10

Pozývame vás na HORECA VÍNO SOMELIEROV 2010

Spoločnosť EnoVia s.r.o., v spolupráci s odborným časopisom HORECA MAGAZINE , organizuje medzinárodnú súťaž vín HORECA VÍNO SOMELIEROV. Piaty ročník súťaže sa uskutoční v priestoroch kongresového centra hotela Gate One v Bratislave. Komisie budú vína hodnotiť 29. októbra t.r. a ofi ciálne vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční spoločne s odborným programom o mesiac neskôr. Súťaž je riadne uznaná Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Jej garantom a súčasne prezidentom je Ing. Vladimír Hronský, nezávislý enológ, riaditeľ sekcie vzdelávania a degustácií Asociácie somelierov SR.

Tags:

26. 08. 10

Na Trophée Hubert 2010 súťažili najlepší somelieri

Význam a úroveň

Tags:

19. 08. 10

Agra poisťovň

Produkcia poľnohospodárskych plodín, priamo závislá od pôdno-klimatických podmienok, je počas celého vegetačného obdobia vystavená nemalým rizikám. Zabrániť nepredvídateľným a náhodným udalostiam, spôsobených nepriazň

Tags:

09. 08. 10

Malé jubileum salóna veľkých vín

V poradí už piatu odbornú degustáciu najvyššej vinárskej súťaže na Slovensku — Národný salón vín Slovenskej republiky 2010 — zorganizoval koncom júna t.r. Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku. Výber vzišiel spomedzi šestnástich nominačných súťaží, do ktorých producenti prihlásili 7 774 vín. Z toho 2 536 vín získalo viac ako 84 bodov (aby sme boli presní, niektoré vína sa zúčastnili na viacerých súťažiach, v skutočnosti je to takmer 1 700 vín ktoré získali min. 84 bodov) a tým aj právo nominovať sa do Národného salónu vín. Do fi nálneho zápolenia prihlásilo 69 vinárov 430 vín, ktoré opäť zvýšili účasť na podujatí. Oproti minulému ročníku to bolo o desať vín a oproti prvému ročníku dokonca o 270 prihlásených vín viac. Počet súťažiacich vín z roka na rok narastá, čo dokumentuje, že označenie Národný salón vín je pre vinára významné prestížne ocenenie.

Ľudmila Miškovičová,
manažerka expozície Národný salón vín SR

Tags:

03. 08. 10

Saccharomyces cerevisiae a prchavé kyseliny vo víne

Prchavé kyseliny sú neoddeliteľnou súčasťou každého vína a svojim senzorickým prejavom  vplývajú najmä na jeho arómu. Vo víne vznikajú mnohými cestami, jednou z nich je aj metabolická aktivita kvasiniek. V súvislosti s prchavými kyselinami sa nehovorí len o kvasinkách divých, prchavé kyseliny (tvorené prevažnej kyselinou octovou) produkuje aj ušľachtilý druh Saccharomyces cerevisiae. Voľba kmeň

Tags:

01. 08. 10

Ochrana proti botrytíde prípravkami BASF

Aj keď je to nebýva zvykom, o botrytíde sme začali hovoriť už na začiatku júna. Aj preto, že tento rok sa o botritýde nebolo treba len v predstihu zmieň

Tags:

30. 07. 10

TRUNKFEST — úspešná konfrontácia kvality vín

Vinotéka TRUNK, ako jediná z vinoték, organizuje každoročne medzinárodnú súťažnú prehliadku vín TRUNKFEST, ktorej odborným garantom je Prof. Fedor Malík. Tak ako tradične aj tento rok, kedy vstupuje do novej desiatky, ju charakterizuje sústredenie vín z takmer celého sveta. Necelé dve stovky reprezentovali vinárov z Čiech, Rakúska, Maďarska, Talianska, Francúzska, ň panielska, Nemecka, Moldavska, Gruzínska, z Juhoafrickej republiky, ale aj z ďalekej Argentíny, Uruguaja, Čile a Austrálie. Samozrejme, najbohatšie boli zastúpené slovenské vína — 72 — a v tvrdej konkurencii špičkových vín pri medailovej žatve nezaostali.

Tags:

28. 07. 10

Dámsky club Hubert J.E. opäť ožil inšpiráciami

Konzumácia šumivého vína sa spája s pozitívnymi pocitmi, chvíľami pohody a radosti. V spojitosti s jeho sviežosťou, eleganciou, neskrývaným temperamentom a štýlom predstavuje lahodný nápoj, ktorý by nemal chýbať pri žiadnej výnimočnej príležitosti. Sekt dodáva aj bežnej chvíli pocit nevšednosti.

Tags:

22. 07. 10

Vinoforum Ostrava 2010

Dejiskom medzinárodnej prehliadky vín Vinoforum 2010 sa júni t.r. stala Ostrava. Nezvyčajné miesto na konanie takéhoto podujatia. Veď Ostrava má s vinárstvom len veľmi málo spoločné. Napriek tomu je toto mesto s vínom späté. Je pravidelným hostiteľom priaznivcov a milovníkov vína a usporiadateľom množstva stretnutí, na ktorých sa skloň

Tags:

22. 07. 10

CLEMENS: 58 rokov náskoku vďaka inováciám

Spoločnosť CLEMENS GMBH & CO. KG pozná nesporne každý ako výrobcu špičkovej vinohradníckej techniky. Cesta k tomuto postaveniu sa začala už pred 58 rokmi, kedy fi rmu spoločne založili bratia Bernard a Mathias Clemensoví. Ich prvým sériovo vyrábaným strojom sa v roku 1958 stal sedadlový pluh. Postupne sa spoločnosť rozrastala a vyvíjala do súčasnej podoby, kedy zamestnáva 110 pracovníkov a svoje výrobky predáva v 24 krajinách Európy, na blízkom východe v Izraeli a Libanone, ďalej v Južnej Afrike a samozrejme tiež v zámorských krajinách, ako je Austrália, Nový Zéland, Čile, Japonsko, Kanada a USA. Spektrum výroby spoločnosti CLEMENS tvoria tri odvetvia — technika pre vinohrady a sady, technológia pre pivničné hospodárstvo a výroba antikoróznych tankov, ďalej výroba špeciálnych strojov, napr. pre potravinársky a gumárenský priemysel. Zastúpenie pre Českú a Slovenskú republiku zverila fi rma CLEMENS od začiatku roku 2010 spoločnosti HM, s.r.o. so sídlom v Hodoníne.

Ing. Milan Janoštík, HM, s.r.o.

Tags: