29. 10. 10

Medzinárodný festival Frankovky modrej

Frankovka modrá, najrozšírenejšia modrá odroda nielen u nás, ale aj v susednom Maďarsku a bohatým zastúpením v rakúskych vinohradoch, má na Slovensku svoj festival. Stalo sa tak na jubilejnom 5. ročníku súťaže pri ktorej sa udeľujú body vínam pochádzajúcim z odrody, o pôvode ktorej sa stále vedú diskusie, alebo jej kúpáže. Najčastejšie sa hovorí, že má rodisko v Nemecku vo vinohradníckej oblasti Franken, poniektorí tvrdia, že pochádza z dolného Rakúska. V každom prípade sa jej domovom stalo aj Slovensko, kde sa udomácnila na vinorodých svahoch Malých Karpát a vína z nej vyrobené na území dnešnej Rači, nechýbali ani na panovníckych stoloch.

Tags:

27. 10. 10

Národný salón vín ponúka nové chute a vône

Do pivníc pezinského zámku vedie dlha cesta. Neplatí to pre návštevníkov Národného salóna vín SR, ale pre vína, ktoré ich tam pod historickými klenbami očakávajú. Najskôr musia prejsť sitom nominačných súťaží, aby už medzi vyvolenými 430 čakali na výrok porotcov, či ich zaradia do skupiny označenej prívlastkom sto najlepších. Tie následne zasadnú na pomyselný vinársky trón a núkajú svoju krásu početným návštevníkom salóna. Siedmeho septembra sa slávnostne „pretrhla cieľová páska vínneho maratónu“, o ktorom sme v našom časopise podrobne písali v predchádzajúcom čísle.

Tags:

25. 10. 10

Festival vína v Strekove

Združenie Malokarpatská vínna cesta zorganizovalo pre svojich členov 24. júla t.r. odborný zájazd na III. Strekovský pivničný festival. Bohatý program pre 40 účastníkov sa začal v exkluzívnych priestoroch Hotela Château Béla, kde Ing. Miroslav Petrech pripravil degustáciu vín. Absolventom modranskej vinohradníckej školy ponúkol svojich hostí tými najvzácnejšími vínami z pivnice.

Tags:

21. 10. 10

Bádenský Gutedel

Bádensko je tretia najväčšia a najjužnejšia nemecká vinohradnícka oblasť patriaca do európskej zóny B. Z plochy približne 15 500 ha sa ročne vyprodukuje približne milión hektolitrov vina. Oblasť má deväť regiónov a ťahá sa od severného Taubenfranken až po juhovýchodne položené Bodensee, v dÄşžke okolo 400 km. Pôdne podložie je veľmi pestré a charakter viníc signifikantne rozdielny.

Tags:

19. 10. 10

Dospela perzistencia silného ročníka 2009 do harmónie s celkovým dojmom z Národného salónu vín SR 2010?

Súťažná, neverejná časť Národného salónu vín Slovenskej republiky, sa v tomto roku konala začiatkom júna 2010. Výsledky „majstrovstiev Slovenska vo víne“ sú známe, slávnostné otvorenie nového ročníka salóna a oficiálne predstavenie sto najlepších vín odbornej i laickej verejnosti sa uskutočnilo siedmeho septembra. Víťazom i všetkým vinárom, ktorí prešli tvrdým sitom súťaže a stali sa tak novými či staronovými účastníkmi tejto výkladnej skrine slovenského vinárstva, je potrebné zablahoželať a neúspešným poďakovať za účasť a zaželať im novú motiváciu. Nominácie, či nenominácie do tejto inštitúcie, však aj  v tomto roku zanechávajú nielen trpkú príchuť v ústach, ale aj rozčarovanie v duši.

Tags:

15. 10. 10

Víno a zdravie

Ing. Jana Lakatošová, Ing. Ivana Dokupilová,
Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky CVRV Bratislava
I. časť
Jedným z hlavných cieľov moderného vinárstva je poskytovať zákazníkom stabilné a vysoko kvalitné víno. Preto sa v ostatných rokoch okrem organoleptických vlastností dostávajú do pozornosti aj nutričné hodnoty a zdraviu prospešné látky vo víne. Mnohé výskumné tímy v zahraničí venujú veľkú pozornosť stanoveniu a identifikácií zdraviu prospešných látok v hrozne a vo víne. Výsledky výskumu prezentovali aj na XXXIII. Kongrese pre vinič a víno, ktorý sa konal 20. — 26. júna t.r. v gruzínskom Tbilisy.

Tags:

12. 10. 10

Laffort a Thonhauser predstavili nové trendy vo vinárskych technológiách

V priestoroch spoločnosti ELESKO v Modre sa koncom augusta t.r. konalo enologické sympózium poriadané firmami Thonahuser a Lafforte, tematický zamerané na nové trendy vinárskych technológií z pohľadu ovplyvnenia štýlu vína. Slovenskí a českí producenti vína sa na ň

Tags:

07. 10. 10

Skúsenosť a kvalita pre vaše víno

Spoločnosť O.K. Servis ProBio poskytuje kompletné riešenia v oblasti šetrného spracovania hrozna. Vo svojej ponuke má spoločnosť O.K. Servis BioPro zariadenia od filtrácie muštu a vína až po sterilné nafľašovanie, barikové sudy, kontajnery, ako aj prípravky potrebné  počas celého procesu výroby vína. Spoločnosť ponúka aj ucelený systém moderných vinárskych laboratórií. V spolupráci so spoločnosťou Vason Group prezentuje najprogresívnejšie riešenia na dosiahnutie mikrobiologickej stability pre plniace systémy v potravinárskom priemysle.

Tags:

04. 10. 10

Hormézia toxického vína

Ing. Dušan Slugeň

Tags:

01. 10. 10

MUNDUS vini 2010

V malom vinárskom mestečku Neustadt an der Weinstrasse sa 26. — 29. augusta t.r už po desiaty krát konala veľkolepá, medzinárodná degustácia vín MUNDUS vini. Dvestošesťdesiat degustátorov, medzi ktorými boli aj dvaja zo Slovenska, v dvoch turnusoch hodnotilo 5800 vín zo 42 krajín sveta.

Tags: