17. 12. 13

Malolaktická fermentace

Ing. Mojmír Baroň

Tags:

30. 11. 13

Trpezlivé hľadanie modranskej chuti

Bolo by to také (takmer) normálne moderné rodinné vinárstvo s vlastnými vinohradmi, generáciami vinárskych predkov a profesionálnym enológom na čele, keby sa nevolalo Malík a syn.

Tags:

07. 11. 13

Ekologické vinohradnictví nejlépe s „ekologickými odrůdami“

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita Brno

Letošní ročník se vyznačoval velmi vysokým infekčním tlakem padlí révy (Erysiphe necator), které způsobilo v mnoha vinicích velmi významné škody. Lokálně docházelo k výrazným škodám ve vinicích v integrované a také ekologické produkci. Současné moderní vinohradnictví se však stále intenzivněji orientuje cestou ekologizace vinohradnické produkce. Nabízí se proto otázka, proč nepěstovat v podmínkách ekologického vinohradnictví v daleko ětší míře odrůdy disponující geneticky danou rezistencí k houbovým patogenům? Vždyť ekologické vinohradnictví ve ň výcarsku nebo Jižním Tyrolsku je postavené práě na PIWI odrůdách révy. Moderní šlechtění révy vinné ke všemu disponuje mnoha velmi kvalitními PIWI odrůdami.

Tags: