Kiežby sme na Slovensku venovali všetkým našim vínam a ich kultúrnej konzumácii toľko priestoru, ako vínam „oranžovým“. Spotreba by stúpala, nemohlo by sa stať, že sa niektorým vinohradníkom neoplatilo obrať hrozno, ako napr. v roku 2018 (z plochy 8000 ha rodiacich viníc!). Som presvedčený o tom, že záber, aký v súčasnosti oranžovým vínam venujú kontrolné orgány, komunity, vínomilci a my všetci, by bolo vhodné rozdeliť aj pre iné segmenty. Dôvera našich konzumentov k navzájom neoddeliteľnej trojici 1. hrozno – 2. víno – 3. trh, by mocnela a mocnela. Žiaľ, nie je to tak. Skúsme teda čo najskôr vyriešiť tému oranžových vín a dúfať, že naše snaženie bude pokračovať v želanej línii ďalej.

Doc. Ing. Štefan Ailer, PhD., Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Nitra

Tags: