V uruguajskom meste Punta del Este sa v dňoch 19. – 23. novembra m.r. konal 41. ročník svetového kongresu OIV. Tento ročník podujatia bol zameraný na vízie formovania budúcnosti a výzvy v oblasti výroby a trhu („Shaping the future: Production and Market Challenges“). V ostatnom čísle nášho časopisu sme sa venovali prínosným témam z oblasti vinohradníctva. V sekcii venovanej enológii bolo odprezentovaných 48 prednášok a viac než 80 posterov na aktuálne témy.

Katarína Ďurčanská, foto zborník OIV

Tags: