Bratia Stanislav a Radoslav Frtusovci dokázali dávnu tradíciu malovýroby vína v obci Podlužany v Tekovsklom vinohradníckom rajóne pretaviť na prevádzku produkujúcu svieže moderné vína. Vďaka nadšeniu a investíciám do technológií sú jediným komerčným vinárstvom v obci

Text a foto Bílek Filtry

Tags: