O stanovisko k problematike „oranžových vín“ z hľadiska platnej legislatívy, sme požiadali vedúceho Oddelenia kontroly vín Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky Ing. Mareka Závrackého.

Tags: