Jedním ze zcela určujících faktorů terroir, je geomorfologie viničních tratí. Tato skutečnost vychází z geologických dějů, které po dlouhá tisíciletí probíhaly na zemi a vedly k současnému reliéfu krajiny. Z pohledu vinohradnického terroir má potom význam především reliéf vinice, sklon vinice a expozice ke světovým stranám. Tyto faktory jsou nejdůležitější, protože ovlivňují půdní podmínky, ale především zprostředkovávají vliv klimatických podmínek na révu vinnou.

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita, Brno

Tags: