Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita Brno

Letošní ročník se vyznačoval velmi vysokým infekčním tlakem padlí révy (Erysiphe necator), které způsobilo v mnoha vinicích velmi významné škody. Lokálně docházelo k výrazným škodám ve vinicích v integrované a také ekologické produkci. Současné moderní vinohradnictví se však stále intenzivněji orientuje cestou ekologizace vinohradnické produkce. Nabízí se proto otázka, proč nepěstovat v podmínkách ekologického vinohradnictví v daleko ětší míře odrůdy disponující geneticky danou rezistencí k houbovým patogenům? Vždyť ekologické vinohradnictví ve ň výcarsku nebo Jižním Tyrolsku je postavené práě na PIWI odrůdách révy. Moderní šlechtění révy vinné ke všemu disponuje mnoha velmi kvalitními PIWI odrůdami.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita Brno

Letošní ročník se vyznačoval velmi vysokým infekčním tlakem padlí révy (Erysiphe necator), které způsobilo v mnoha vinicích velmi významné škody. Lokálně docházelo k výrazným škodám ve vinicích v integrované a také ekologické produkci. Současné moderní vinohradnictví se však stále intenzivněji orientuje cestou ekologizace vinohradnické produkce. Nabízí se proto otázka, proč nepěstovat v podmínkách ekologického vinohradnictví v daleko ětší míře odrůdy disponující geneticky danou rezistencí k houbovým patogenům? Vždyť ekologické vinohradnictví ve ň výcarsku nebo Jižním Tyrolsku je postavené práě na PIWI odrůdách révy. Moderní šlechtění révy vinné ke všemu disponuje mnoha velmi kvalitními PIWI odrůdami.Hlavním směrem, kterým se ubíralo šlechtění na rezistenci v minulosti, však byla především rezistence k plísni révy (Plasmopara viticola). V pěstitelské praxi se je proto nyní možné setkat s odrůdami, které disponují pouze zvýšenou odolností k původci plísně révy, ale mohou být středně odolné, nebo dokonce citlivé k původci padlí révy. Mezi takové odrůda patří třeba Golubok (modrá barvířka), Cětočnyj (bílá muškátová odrůda), Zalagyongye nebo Rondo. Ze stolních odrůd jsou na tom podobně odrůdy jako Talisman, Tigin nebo Dačnyj. Tyto moje poznatky vychází z dlouhodobého hodnocení 250 odrůd révy vinné, které jsem prováděl ve vinici genových zdrojů, kde nebyla v letech 1996-2003 využívaná žádná fungicidní ochrana. V dlouhodobém hodnocení v podmínkách přirozeného infekčního tlaku bylo možné dobře vyhodnotit odolnost k houbovým patogenům.

obr1Současné moderní šlechtění však pracuje s tématem tvorby odrůd odolných k oběma významným houbovým patogenům. Hlavním cílem současného kombinačního křížení je proto tvorba odrůd révy vinné, které budou disponovat dostatečnou rezistencí k původcům plísně révy (Plasmopara viticola) a také padlí révy (Erysiphe necator).

Cestu k tomuto cíli pomáhají otevírat také znalosti molekulární genetiky o genech rezistence k jednotlivým patogenům. V současném evropském sortimentu existuje několik odrůd, které nesou oba nebo několik genů rezistence k jednomu z obou patogenů (tabulka 1).

Rezistence proti původcům padlí révy a plísně révy se ětšinou projevuje hypersenzitivní reakcí. Hypersenzitivní reakce na napadení Plasmopara viticola se projevuje po průniku hyfového vlákna do průduchu, kdy velmi rychle dochází k ohraničené nekrotizaci pletiva. Napadená část listu nekrotizuje a ostatní část listu je funkční, tzn. normálně asimiluje. Doba a intenzita obranné reakce na napadení patogenem Plasmopara vitcola, je odrůdoě závislá. Hypersenzitivní reakce ve vztahu k plísni révy se také velmi zřetelně projevuje u odrůd z moravského šlechtění, jako jsou Cerason, Savilon nebo Vesna.

Původce padlí révy, Erysiphe necator, narušuje buněčné stěny epidermální vrstvy buněk a patogen následně využívá haustoria, která slouží k příjmu živin pro výživu houby. Nejvýraznější rezistence se projevuje u Muscadinia rotundifolia. Do 24-48 hodin po infekci dochází k odumírání epidermálních buněk. Napadená místa nekrotizují, bez poškození ostatního pletiva. Proti padlí révy se může projevovat také tzv. penetrační rezistence, která brání tvorbě haustorií. Na listech rezistentních odrůd nejsou makroskopicky viditelné kolonie Erysiphe necator, zatímco listy citlivých odrůd jsou pokrytí sporulujicími koloniemi houby.

Na základě výsledků a zkušeností z vlastního výzkumu mohu konstatovat, že v současné době existují odrůdy, které disponují dostatečnou rezistencí k původcům plísně révy a padlí révy. V produkčních vinicích je proto možné pěstovat PIWI odrůdy bez použití fungicidů, nebo s minimálním využitím pomocných prostředků pro posílení zdravotního stavu nebo rostlinných extraktů.

obr2

Je však otázkou, zda použití fungicidů zcela vyloučit. Zkušenosti s pěstování PIWI odrůd bez použití fungicidů v době 1996-2003 ukazují, že se u některých odrůd projevilo snížení rezistence, která může být způsobená selekcí agresivnějších biotypů Plasmopara viticola a Erysiphe necator. V ekologických vinicích PIWI odrůd je proto vhodné alespoň

Tags: