Originálne víno je plodom lokality, ku ktorej sa viaže všetko s tým spojené — podnebie, pôda, odroda viniča, spôsoby ošetrovania i vinifi kačné postupy. Dôležitým prvkom ovplyvň

Tags: