Pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA), sa 12. októbra t.r. uskutočnil v Hokovciach celoslovenský seminár pod názvom „Vidiecka krajina, miesto kde ľudia žijú, pracujú a oddychujú.“ Zameral sa na trendy rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku a v Európskej únii. Účastníkov seminára privítal predseda SZVTA Štefan Píri a pozdravili ich zástupcovia tretieho sektora – Vidiecky parlament na Slovensku, Magna Via, Pomoc vidieku a Združenie Malokarpatská vinná cesta. 

František Mach, Štefan Píri, SZVTA

Foto František Mach

 

Tags: