Navštíviť históriou opradenú, nevšednú tokajskú oblasť, zostúpiť do chladu a ticha trinásť metrov hlbokej, plesň

Tags: