II. ?as?

Veda okolo v?na 517 rokov po naroden? Theophrasta Bombasta z Hohenheim a 500-ro?nice od z?skania jeho opr?vnenia p?sobi? ako lek?r.

Ing. Du?an Sluge?, PhD., Oddelenie biochemickej technol?gie, ?stav biotechnol?gie a potravin?rstva, FCHPT STU Bratislava

Tags: