Od 15. do 18. februára 2012 sa vo veľtržnom centre v Norimbergu zhromaždí bio svet v celej svojej rozmanitosti. Očakáva sa okolo 2500 vystavovateľov — producentov bio potravín, bio vína, bio kozmetiky, ale aj bio textilu — a takmer 44 000 odborných návštevníkov, aby si vymenili informácie o aktuálnych trendoch v oblasti bio produktov. Ako informovali novinárov na tlačovej konferencii v novembri t.r. v Prahe zástupcovia veľtrhu (pre slovenské média zabezpečila účasť Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora), tento rok bude veľtrh zameraný na tému „Stabilita v bio hnutí“.

Tags: