V priestoroch reštaurácie Rio Grande Restaurant & Café v Bratislave sa 9. až 12. októbra 2017 uskutočnil prvý oficiálny kurz WSET® Awards (ďalej len WSET), ktorý v spolupráci s MEDUSA ACADEMY zabezpečovala materská organizácia Wine & Spirit Education Trust so sídlom v Londýne. Otvorenie pracoviska tohto medzinárodne uznávaného akredito vaného vzdelávania na Slovensku vzniklo na podnet Vladimíra Hronského, executive sommeliera spoločnosti MEDUSA GROUP. V nasledujúcom príspevku predstavíme čitateľom priebeh prvého kurzu, ako aj obsah a program pripravovaných stupňov vzdelávania formou kurzov v roku 2018.

Vladimír Hronský, executive sommelier MEDUSA GROUP, organizátor certif kovaných kurzov WSET  na Slovensku, foto autor

Tags: