Na Galiciju, na Halič po našom, nerád spomínam. Padol tam môj dedo Ondrej ešte v prvom roku prvej svetovej vojny. V roku tisícdevätstoštrnásť. Už je to vyše sto rokov, už je to veľa času. Zmenili sa štáty, ľudia, počasie. Globálne otepľovanie planéty v posledných desaťročiach zmenilo aj správanie ľudí, zmenila sa tvár krajiny. Kto by to kedysi povedal, že pomerne drsná malopoľská krajina, Galícija, bude aj krajom vína. Dnes na tomto území, ktoré lemuje severnú hranicu nášho Slovenska, sa pestuje vinič. Chcel som napísať, že sa mu „darí“. Nenapísal som to, pretože by to nebola celkom pravda. Pravdou je, že vinič tu „bojuje“. Najmä s počasím. A bojuje pomerne úspešne.

Zakopane, Modra – máj 2019
Fedor Malík, Foto autor

Tags: