Napriek tomu, že Švajčiarsko nie je vinárska veľmoc, je to krajina spätá s vínom. Táto kozmopolitná krajina s viac než 8 miliónmi obyvateľov je rôznorodá hneď z niekoľkých pohľadov. Rovnako rôznorodé je aj švajčiarske vinohradníctvo a vinárstvo. Jednotlivé štýly vína sú ovplyvnené klimatickými a geografickými podmienkami. Výrazný vplyv majú však najmä národnosti prevládajúce v každom regióne.

Tags: