Vo výstavných priestoroch Incheba Expo v Bratislave sa v januára t.r. konal už 22. ročník výstavy cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR. Výstava cestovného ruchu (CR) umožnila návštevníkom získať informácie o tohtoročných  ponukách cestovných kancelárií a službách CR v jednotlivých regiónoch Slovenska a v zahraničí. Pri tejto príležitosti sme požiadali Františka Macha, zakladateľa Združenia Malokarpatská vinná cesta (ZMVC) z Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky v Modre o krátky rozhovor.

Za rozhovor ďakuje Rudolf Haspra

Foto: F. Mach

Tags: