Vinohradnícka výroba na Slovensku má bohatú tradíciu. Ešte na začiatku 90. rokov bolo na Slovensku viac ako 30 tisíc ha rodiacich vinohradov. Dnes je výmera intenzívne obrábaných a rodiacich vinohradov len okolo 10 tisíc ha, čo je približne tretina pôvodnej výmery. Pod pokles plôch vinohradov sa podpísal nezáujem o stratovú výrobu, pretože sa neprijali opatrenia na podporu rozvoja tohto tradičného odvetvia výroby na Slovensku. Ďalšou príčinou je rast cien vstupov do výroby, najmä prípravkov na ochranu viniča, pohonných hmôt, techniky i ľudskej práce. Umožnil sa dovoz zahraničných dotovaných produktov, ktorý postupne likvidoval domácich výrobcov. Chýbali aj investičné zdroje, ktoré napríklad v Českej republike zabezpečili nárast výmery vinohradov z 10 tisíc na súčasných 20 tisíc ha. Pri vstupe Slovenska do EÚ sme mali stanovenú kvótu približne 22 tisíc ha vinohradov.

Tags: