Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Bacator — ako muštová ružovo-červená odroda — bola aj v minulosti v areáloch svojho pestovania menej rozšírená. Svojimi botanickými charakteristikami ju ampelografovia zaraďujú do geograficko-ekologickej skupiny odrôd proles pontica, subproles balcanica Negr., teda do skupiny odrôd čiernomorských. My sme túto odrodu študovali v 60. rokoch v Bratislave, kedy bola zastúpená vo svetovej zbierke odrôd Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho a o 50 rokov neskoršie v zbierke Výskumnej a šľachtiteľskej vinohradníckej stanice v ň enkviciach.

Tags: