Na odrodu Ezerjó sa naši starší pestovatelia, najmä na južnom Slovensku, ešte pamätajú. Vo väčšom rozsahu sa tu pestovala až do polovice minulého storočia. Pripomeň

Tags: