Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Kadarka modrá patrí k odrodám, ktoré sa u nás pestovali do 50. rokov minulého storočia v južných regiónoch Slovenska. Postupne ju nahradili kvalitatívne lepšie odrody.

Tags: