Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora
Pri štúdiu ampelografickej literatúry sa často stretávame s odrodami, ktoré vo svojom názve nesú pomenovanie „rizling“. Z našich pestovaných odrôd sú to najmä Rizling rýnsky a Rizling vlašský, ale tieto odrody nie sú príbuzné — ide o dve celkom odlišné odrody. Existuje však skupina „rizlingov“, ktoré sú s Rizlingom rýnskym príbuzensky zviazané. Preto, že sa v západoeurópskom vinohradníctve Rizling rýnsky považuje za „kráľa odrôd“, ponecháva sa tento názov ako prvok vyjadrenia kvality odrody — aj pri skupine jeho príbuzenských odrôd.

Tags: