Záujem o túto, dávno pestovanú odrodu viniča, prejavil v ostatných rokoch spoluautor príspevku Lubo Malatschek — potomok starej vinohradníckej limbašskej rodiny. Dedičstvo svojich predkov, ktorých minulosť má zmapovanú do 17. storočia — do obdobia spred 350 rokov — cieľavedome zveľaďuje. Pred tromi rokmi upozornil na Zierfandler šľachtiteľov Výskumnej a šľachtiteľskej stanice vinohradníckej a vinárskej v Modre. Z jeho iniciatívy začali odrodu, ktorá sa v dávnejšej minulosti pestovala v západnej časti Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, podrobnejšie študovať. Už v 60. rokoch m. s. ju šľachtitelia z Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho opísali ako zbierkovú odrodu ústavnej kolekcie viniča (Pospíšilová, 1981).

Dorota Pospíšilová, Lubo Malatschek, Rastislav Šimora

Tags: