Koncom januára roku 2008 zachytil náš kolega Rasťo Šimora v Slovenskom rozhlase vysielanie, v ktorom starosta obce Veľký Cetín František Mészáros hovoril o aktualitách svojej obce. Okrem iného spomenul aj „ich“ odrodu viniča hroznorodého Cetínske biele (Kadarka biela), ktoré na 32. ročníku miestnej degustácii vín získalo najvyššie ocenenie hodnotiacej komisie.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Daniel Sekera, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Preto, že sme sa v tom období v rámci medzinárodného projektu EÚ — okrem iného — zaoberali aj miestnymi, starými, dávno pestovanými odrodami, oslovil Ing. Šimora pána starostu Mészaroša. Ten nám sprostredkoval kontakt s Norbertom Dudášom, ktorý Cetínske biele pestuje. Pán Dudáš nás vo svojej vzornej viničke i pivnici ochotne prijal, a tak sme mohli odrodu pred zberom roku 2008 zdokumentovať. Bolo to v hodine dvanástej, lebo naše modranské pracovisko na jar roku 2009 zrušili…

Nakoľko sa Kadarka biela dodnes u nás, vo Veľkom Cetíne a jeho okolí zachovala, podávame o nej informáciu z vlastného, ako aj z ampelografi cky literárneho štúdia.

PĂ”VOD A SYNONYMĂ

Tags: