Magdalénka kráľovská sa nachádzala v sortimente Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho v Bratislave. História tohto ústavu siaha do roku 1920, kedy v rámci Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych (ŠVÚP) bol zriadený aj Výskumný ústav ovocinársko-záhradnícky, ktorého riaditeľom sa stal Viktor Buchta. V roku 1924 vznikol samostatný Vinársky ústav, tiež pod gesciou ŠVÚP, ktorého riaditeľom sa stal S. Kopál. V roku 1956 bol premenovaný na Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky a pod vedením Ladislava Lahu  bol začlenený do Slovenskej akadémie vied. Boli to pre vedecký rozvoj ústavu najdôležitejšie roky… 

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Mgr. Ing. Rastislav Šimora 

Tags: