Domnievame sa, že každého človeka, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zaoberá viničom, iste zaujme, že Vitis vinifera rastie aj v lesoch. Naším čitateľom chceme lesný vinič priblížiť a podeliť sa so skúsenosťami, nadobudnutými za viac ako 10-ročnej práce a štúdia tejto zaujímavej rastliny. Zasluhuje si našu pozornosť, lebo dala vznik všetkým odrodám ušľachtilého viniča a zachovala sa v rôznych modifikáciách od konca treťohôr až podnes.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Mgr. Ing. Rastislav Šimora
Foto autor

Tags: