PIWI odrůdy révy vinné se postupně stávají nedílnou součástí moderního a ekologického vinohradnictví. Za „průkopníka“ bílých moštových PIWI odrůd je možné bezesporu označit Hibernal, který je nejpěstovanější PIWI odrůdou v České republice a objevuje se také na Slovensku. V sortimentu PIWI odrůd se však objevují další odrůdy, které poskytují široké spektrum vůni a chutí a mohou uspokojit i náročnějšího konzumenta.

Hodnocením PIWI odrůd se zabývám již 20 let. Na základě těchto poznatků bych si proto dovolil doporučit, z mého pohledu, pět nejzajímavějších bílých moštových PIWI odrůd. Jedná se o moravské odrůdy Savilon, Vesna a Rinot, které pochází ze šlechtitelské práce doc. ing. Miloš Michlovského, DrSc. a kolektivu jeho spolupracovníků a německé odrůdy Souvignier gris a Bronner. O odrůdách se již mnohé napsalo, takže bych se rád zmínil spíše o zajímavostech a přednostech těchto odrůd.

SAVILON

Savilon je zajímavá odrůda z pohledu pěstitelského i enologického. Poskytuje stabilní výnos hroznů. I pokud nedochází k redukci výnosu během vegetace, dozrává do kvality pozdního sběru. Sklízí se během října, právě v závislosti na kvalitativních požadavcích. Koncem října dozrává také do kvality výběru z hroznů. Velkou předností je odolnost k hnilobám. Bobule mají silnou slupku a  jsou také volněji uspořádané v hroznech. Struktura hroznu je základním předpokladem dobré odolnosti k hnilobám. V roce 2014, kdy došlo na Moravě k silnému poškození hroznů hnilobami, byly hrozny na rýnsko-hessenském vedení absolutně zdravé, až do sklizně v říjnu. Během zrání se bobule zbarvují do nazlátlých až narůžovělých odstínů. Tato změna koresponduje se změnou jejich aromatického složení. Vhodné je proto odlistění zóny hroznů, které podpoří aromatickou zralost. Odolnost k plísni révy je velmi dobrá a k padlí révy dobrá.

Víno je aromatické s kombinací ovocných tónů, které jsou jemně podbarvené „zelenými“ tóny. V chuti a vůni vína jsou dominantní tóny grapefruitu, broskve, meruňky a zelené papriky. Chuť vína je plná, harmonická, se svěží kyselinkou.

VESNA

Vesna je pozdní bílá moštová odrůda vhodná do „ryzlinkových“ poloh. Optimální kvality dosahuje ve 2. polovině října. Odrůda má vyrovnanou násadu hroznů. Redukce násady během vegetace není proto potřebná. Předností je opět velmi dobrá odolnost k houbovým chorobám a tím vhodnost do podmínek ekologického vinohradnictví. Odolnost k hnilobám je opět velmi dobrá, především díky pevné slupce bobulí. Odolnost k plísni révy je velmi dobrá a k padlí révy dobrá. Vesna opět pozitivně reaguje na slunce svojí aromatickou zralostí. Je vhodné věnovat pozornost podmínkám pro aromatickou zralost bobulí, protože se to následně odrazí na kvalitě vína. Dobře osluněné hrozny se vybarvují až jemně narůžověle a v bobulích se projevuje příjemná ovocnost.

Kvalita vína je velmi vysoká. Vína jsou ryzlinkového typu, plná, extraktivní, s příjemnou kyselinkou. Víno má velmi zajímavé a přítažlivé ovocně-květinové aroma. Ve vůni a chuti jsou výrazné tóny zeleného jablka, broskve, meruňky, citrusových plodů, lipového květu a rozkvetlých lučních květin.

RINOT

Rinot je podle mého názoru zatím nedoceněná odrůda s velkým potenciálem. Atraktivní ji dělá především termín zrání hroznů. Rinot dozrává ve 2. polovině září. Z raných PIWI odrůd má zatím výhradní postavení Solaris, avšak Rinot poskytuje bezesporu kvalitnější vína. 

Rinot je velmi plastickou a pěstitelsky nenáročnou odrůdou. Je vhodný do všech vinařských oblastí v České republice. Charakteristickým znakem kvality je opět aromatická zralost bobulí. Je zajímavé pozorovat, jak se se změnou barvy bobule mění její aromatický charakter. Jelikož je listová stěna středně hustá, není bezpodmínečně nutné odlistění zóny hroznů, ale dostačuje pouze vylamování zálistků v zóně hroznů.

Odrůda je vhodná pro výrobu svěžích, mladých vín, ale také pro vína, která budou zrát delší dobu v sudech. Vína jsou aromatická s výraznými ovocně-květinovými tóny. Ve vůni je možné pozorovat tóny zeleného jablka, kdoule, broskve a citrusových plodů. Rinot je odrůda velmi vhodná pro odrůdová vína a cuvée s jinými odrůdami z ekologické produkce.

Z německého Staatliches Weinbauinstitut Freiburg potom pochází dvě další velmi zajímavé PIWI odrůdy.

SOUVIGNIER GRIS

Odrůda Souvignier gris je již v několika výsadbách v České republice a také zde ukazuje velmi dobrý potenciál. Odrůda má vysokou odolnost k houbovým chorobám. Jako reakce na napadení plísni révy se objevuje na listech tečkovitá hypersenzitivní reakce. Silná slupka a volnější uspořádání bobulí také zaručuje dobrou odolnost hnilobám. V roce 2016 se na bobulích objevila také ušlechtilá hniloba. Odrůda zraje na konci září až v první polovině října. Kvalita hroznů se pohybuje mezi pozdním sběrem až výběrem z bobulí. U této odrůdy by se dalo říci, že čím starší jsou révové keře, tím je pravidelnější výnos hroznů a kvalita. Olistění keřů je řidší, takže neklade ani velké nároky na zelené práce. Základem je však dobré upevnění letorostů v drátěnce.

Víno je svěží s jemnou, příjemnou kyselinou. Ve vůni a chuti je možné najít velmi široké spektrum vůni, zejména zelené jablko, meruňky, broskve, grapefruit, citrusy. Chuť vína je harmonická a plná.

BRONNER

Bronner patří také mezi odrůdy s  vysokou odolností k houbovým chorobám. Kromě toho poskytuje vína typu „Rulandského bílého“, což z něho dělá atraktivní PIWI odrůdu. Mezi PIWI odrůdami je totiž velmi málo odrůd tohoto typu. Odolnost k plísni révy a padlí révy je velmi dobrá. Odolnost k šedé hnilobě je dobrá. Slupka bobulí je silnější, ale hrozny jsou hustší, takže v případě deštivého podzimního počasí může pozvolna docházet k rozvoji hniloby. Růst keře je bujný až velmi bujný, takže základem je včasné upevnění letorostů do drátěnky. Při vysoké násadě hroznů může být zajímavá redukce násady a nezbytné je odlistění zóny hroznů. V bobulích jsou během zrání patrné tóny „burgundských“ odrůd.

Chuť vína je plná, kyselina svěží a harmonická. Ve vůni a chuti jsou dominantní tóny citrusových plodů, zeleného jablka, hrušky nebo kdoule.

Chtěl bych proto na  závěr říct: „Nebojme se pěstování PIWI odrůdy“. Jedná se o odrůdy s dobrými pěstitelskými vlastnostmi a vysokou kvalitou vína. 

prof. ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Foto autor

 

Tags: