V predchádzajúcich číslach časopisu sme vám predstavili odrody zaregistrované v Českej republike v roku 2001 a 2004. Dnes vám popíšeme odrody uznané v roku 2008.

Ing. Radek Sotolář, Ph.D. a Ing. Jerguš Hajdučík, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,
Ústav vinohradnictví a vinařství Lednice na Moraě

Tags: