V roku 2011 bolo v Slovenskej republike registrovaných 14 nových slovenských odrôd viniča, ktoré vyšľachtila D. Pospíšilová so svojím kolektívom technikov. Pre potreby praxe ich preskúšali viacerí pestovatelia z bývalých Jednotných roľníckych družstiev, najmä však Ing. Ondrej Korpáš CSc., ktorému na pracoviská v Rúbani a Strekove odovzdala šľachtiteľka všetky svoje najlepšie výpestky z mnohých rokov šľachtenia a overovania na vlastnom pracovisku — Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave.

ng. Dorota Pospíšilová, PhD.

V roku 2011 bolo v Slovenskej republike registrovaných 14 nových slovenských odrôd viniča, ktoré vyšľachtila D. Pospíšilová so svojím kolektívom technikov. Pre potreby praxe ich preskúšali viacerí pestovatelia z bývalých Jednotných roľníckych družstiev, najmä však Ing. Ondrej Korpáš CSc., ktorému na pracoviská v Rúbani a Strekove odovzdala šľachtiteľka všetky svoje najlepšie výpestky z mnohých rokov šľachtenia a overovania na vlastnom pracovisku — Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave.

Nové registrované odrody sú: dve muštové biele — Breslava a Hetera; sedem muštových modrých — Hron, Nitra, Rimava, Rosa, Rudava, Torysa, a Váh; päť stolových — Bezsemenka a Rhea (partenokarpicky bezsemenné), Luna (steno-spermokarpicky bezsemenná), Heliotrop a Premier (semenné).
V článku opíšeme odrody muštové biele a stolové,
v nasledujúcom čísle nášho časopisu predstavíme
odrody muštové modré.

MUň TOVÉ BIELE ODRODY


BRESLAVA

Pôvod odrody: Vznikla roku 1960 krížením semenáča (Chrupka ružová x Tramín červený) s talianskou odrodou St. Maria d´Alcantara. Jej šľachtiteľské označenie je BA (CHRTČ) x ST.M.ALC. 10/28.
Morfologická charakteristika: List je stredne veľký, stredne hlboko päťlaločnatý s prekrytým stopkovým výrezom. Zúbky majú vyduté strany. Stopka je dlhá. Strapec je stredne veľký, rovnomerne hustý, krídlato-valcovitý. Bobuľa je stredne veľká, okrúhla, žltá. Dužina je rozplývavá, aromatická, šupka je dosť pevná.
Biologická charakteristika: Pučí a kvitne skoro, hrozno sa oberá koncom septembra. Rast má nadpriemerný. Nie je odolná proti jarným ani silným zimným mrazom. Nie je mimoriadne náchylná na hubovité choroby. Je nenáročná na pôdy, dobre znáša obdobia sucha. Úrodnosť je pravidelná a vysoká — 13 až 16 t.ha-1, cukornatosť 19-22 kg.hl-1, obsah kyselín 7-9 g.l-1.
Hospodárska využiteľnosť. Poskytuje ľahšie, aromatické vína s grapefruitovou chuťou, vo výnimočných ročníkoch a pri redukcii nadmernej úrody aj výberové vína. Hrozno je v miestnych podmienkach vhodné aj na konzum v čerstvom stave.

Breslava

Breslava

Hetera

Hetera


HETERA

Pôvod odrody: Pochádza z inzucht — heterózneho kríženia z roku 1965, kedy šľachtiteľka skrížila inzuchtmý semenáč Tramínu červeného č.76/10 s inzuchtným semenáčom Veltlínskeho červeno-bieleho č.73/6. ň ľachtiteľské označenie Hetery je BA-H TČ x VČB 4/13.
Morfologická charakteristika: List je stredne veľký, okrúhly, 5-7 laločnatý, hlboko vykrojený. Čepeľ je na rube husto chÄşpkatá. Stopkový výrez je zakrytý s okrúhlym dnom a vajcovitým priesvitom. Zúbky sú ostré s rovnými stranami. Stopka je krátka, fialkastá. Strapec je stredne veľký, hustý, výrazne krídlatý, kónický. Bobuľa je malá, guľatá, tmavočervená. Dužina je mäsitorozplývavá, obsažnej chuti, šupka stredne pevná.
Biologická charakteristika: Pučanie je neskoré, bobule začínajú mäknúť začiatkom septembra a zber hrozna začína v druhej dekáde októbra. Jarnými mrazmi netrpí, zimným stredne odoláva. Pri preventívnej ochrane sú peronospóra a múčnatka dobre zvládnuteľné, hrozno nehnije. Rastie stredne silno, listy porast zahusťujú. Patrí do teplých oblastí a hlbokých pôd. Úrodnosť je vysoká — 16-19 t.ha-1, cukornatosť hrozna tiež — 22 — 29 kg.hl-1 pri obsahu kyselín 8-9 g.l-1.
Hospodárska využiteľnosť: Patrí medzi vzácne odrody, ktoré pri vysokej úrodnosti poskytujú aj vysokú cukornatosť. Pri nižšej cukornatosti nad 23 kg.hl-1 poskytuje prírodne sladké vína s typickou chlebovinkou a dlhou dobou zretia. Pri nižšej cukornatosti sú vína hrubšie, preto je treba každoročne so zberom hrozna počkať.

STOLOVÉ ODRODY


BEZSEMENKA

Pôvod odrody: Vznikla krížením odrôd Ceaus roz a Delight v roku 1970. Jej šľachtiteľské označenie je BA — CRxDE 5/9. Synonymum je Picurka.
Morfologická charakteristika: List je veľký, okrúhly, plytko trojlaločný. Spodná strana čepele je hladká. Stopkový výrez je prekrytý s okrúhlym priesvitom. Zúbky sú ostré s rovnými stranami. Strapec je stredne veľký, stredne hustý, krídlatý, stopka je krátka. Bobuľa je stredne veľká obrátene vajcovitá, zelenožltá, v plnej zrelosti ružovo pruhovaná. ň upka je prirastená k pevnej obsažnej dužine. Je to bezsemenná odroda.
Biologická charakteristika: Nástup do vegetácie je v strednom období, dozrieva v tretej dekáde augusta. Jej vzrast je silný, okrem mrazových polôh je vhodná do rôznych terénov a pôd. Jarné mrazíky ju môžu poškodiť, zimným odoláva relatívne dobre. Znáša aj výsušné obdobia. Hubové choroby vyžadujú preventívne postreky proti peronospóre a múčnatke. Hrozno nehnije. Úrodnosť je stredná, na strednom vedení 9-12 t.ha-1, na vysokom až 18 t. Cukornatosť hrozna býva od 14
do 16,5 kg.hl-1, pri obsahu kyselín okolo 6 g.l-1.
Hospodárska využiteľnosť: Patrí medzi naše najskoršie stolové odrody. Dobre znáša vysoké vedenie. Má atraktívny vzhľad, aj keď nepatrí medzi veľkoplodé stolové odrody. Hrozno má vysokú trhovú hodnotu — 95 % i viac a je veľmi chutné. Ako partenokarpicky bezsemenné má vysokú dietetickú hodnotu a je veľmi vhodné aj na výrobu kompótov.

Luna

Luna

Bezsemenka

Bezsemenka

 

RHEA

Rhea

Rhea

Pôvod odrody: Vznikla krížením odrôd Ceaus roz a Chibrid bezsemen V-6 v roku 1969. Jej pôvodný názov Jupiter sme museli zmeniť, lebo v USA bola odroda s týmto názvom už zaregistrovaná. Jej šľachtiteľské označenie je BA-CRx-CHIB 21/8.
Morfologická charakteristika: List je veľmi veľký, pretiahnutý do dÄşžky, 5-7 laločnatý, hlboko vykrajovaný. Rub čepele je husto štetinatý a jemne chÄşpkatý. Stopkový výrez je lýrovitý, zúbky sú šidlovité, dlhé, s rovnými stranami. Stopka je skôr kratšia, štetinatá i chÄşpkatá, fi alová. Strapec je veľký, kónický, stredne hustý i redší. Bobuľa je veľmi veľká, vajcovitá, symetrická, zašpicatelá, ružovej farby, v plnej zrelosti šarlátovo červená. ň upka je prirastená k mäsitej dužine sladkej chuti. Je partenokarpicky bezsemenná.
Biologická charakteristika: Odroda má neskorý vstup do vegetácie, neskoré je aj mäknutie bobúľ a zber hrozna sa posúva na koniec septembra. Je relatívne odolná proti jarným i zimným mrazom, ako aj voči suchu. Má silný rast, vyžaduje väčšie tvary krov, porasty nie sú zahustené. Na jednom letoraste sa vytvára iba jeden strapec, čo je mimoriadna vlastnosť autoregulácie úrody a zároveň

Tags: