Kadmium, olovo a meď sú dobre známe ťažké kovy, ktoré môžu byť pri vysokých dávkach toxické. Preto je veľmi dôležité sledovať ich obsah vo vinárskych produktoch. Obsah kovov v mušte je kópiou kovov nachádzajúcich sa v pôde, v ktorej sa hrozno dopestovalo. Bolo dokázané, že 21 — 50 % ťažkých kovov sa nachádza v stopke hrozna, 23 — 32 % v šupkách , 7 — 7,7 % v semenách a 18 — 38 % v dužine hrozna (1—2). Slovenské vína z pohľadu príslušnosti k vinohradníckemu regiónu (chránenému zemepisnému označeniu) a pôvodu hrozna (chránené označenie pôvodu) sú iné ako dovážané vína či už z EÚ alebo tretích krajín. Preto niektoré ťažké kovy (Cd, Cu, Cr, Sr, Ba, Ca, Mg, Rb and V) môžu byť tzv. markermi originality vína (3). Koncentrácia kadmia, olova a medi je často stanovovaná metódou atómovej absorpčnej spektrofotometrie (AAS), dobré výsledky však poskytuje aj elektrochemická metóda rozpúšťacej chronopotenciometrie (4). V tejto práci sme sa zamerali na stanovenie ťažkých kovov Cd, Pb a Cu metódou prietokovej coulometrie v mušte aj vo víne a výsledky sme porovnali.

J. Laštincová, 1 Ľ. Pospíšilová, 2 D. Kövérová1, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky Bratislava1, Mendelova zemedelská univerzita, Agronomická fakulta Brno2

Tags: