06. 01. 18

Praktické poznatky k odrůdě Merlot z vinic v České republice

Merlot je velmi stará odrůda révy vinné a o jejím původu je doposud poměrně málo známých skutečností. V České republice se tato odrůda pěstovala již ve 2. polovině 90-tých let 20. století. Odrůdu Merlot jsem ve vinici viděl poprvé v Perné na začátku září v roce 1996. V tuto dobu byly bobule téměř zelené a bylo velmi obtížně představitelné, že by odrůda mohla dobře dozrávat. V tu dobu byla také velmi populární odrůda Cabernet Sauvignon, která se postupně začala objevovat ve výsadbách na Moravě. Tehdy se zdálo, že Cabernet Sauvignon bude pro moravské vinice, vhodnější než Merlot.

Tags:

03. 09. 17

Lesný vinič – Vitis vinifera ssp. silvestris Datovanie jeho vzniku a porovnanie s Vitis vinifera ssp. sativa

Domnievame sa, že každého človeka, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zaoberá viničom, iste zaujme, že Vitis vinifera rastie aj v lesoch. Naším čitateľom chceme lesný vinič priblížiť a podeliť sa so skúsenosťami, nadobudnutými za viac ako 10-ročnej práce a štúdia tejto zaujímavej rastliny. Zasluhuje si našu pozornosť, lebo dala vznik všetkým odrodám ušľachtilého viniča a zachovala sa v rôznych modifikáciách od konca treťohôr až podnes.

Tags:

04. 05. 17

Rizling korenistý – elita s perspektívnymi vlastnosťami

Naše vinohradnícke oblasti sa vyznačujú špecifickými prírodnými podmienkami, v ktorých odroda z hľadiska vinohradníckej a vinárskej úspešnosti zohráva dôležitú úlohu. Krása našich vín, ale aj úspechy našich vinárov v ostatných rokoch, sú založené práve na odrodovej variabilite v našom sortimente odrôd viniča. V Listine registrovaných odrôd máme zapísaných 48 odrôd muštových bielych a modrých. Ich odrodové vína dokážu osloviť a zaujať aj najnáročnejších konzumentov, netreba ich kupážovať, sceľovať alebo vylepšovať. Jednoducho sú krásne a zaujímavé aj sami o sebe, či ide o vína vyrobené z našich základných odrôd alebo z nových, zapísaných do Listiny registrovaných odrôd v ostatných rokoch

Tags:

05. 03. 17

Dávno pestované odrody – Baraní chvost

Baraní chvost (Juhfark) patrí k starým maďarským odrodám, o ktorých súčasné generácie vinohradníkov už sotva niečo vedia. Jej rozmach siaha do pred-fyloxérového obdobia  19. storočia. Robinson et al. (2012) považujú Juhfark za možno poslednú príťažlivú maďarskú odrodu.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Mgr. Ing. Rastislav Šimora

Foto: Németh Márton, Ampelográfiai album, Budapest, 1970

Tags:

05. 11. 16

Nejzajímavější bílé moštové PIWI odrůdy

PIWI odrůdy révy vinné se postupně stávají nedílnou součástí moderního a ekologického vinohradnictví. Za „průkopníka“ bílých moštových PIWI odrůd je možné bezesporu označit Hibernal, který je nejpěstovanější PIWI odrůdou v České republice a objevuje se také na Slovensku. V sortimentu PIWI odrůd se však objevují další odrůdy, které poskytují široké spektrum vůni a chutí a mohou uspokojit i náročnějšího konzumenta.

Tags:

03. 11. 16

Dávno pestované odrody viniča – Cardinal

Táto odroda bola na  Slovensko doviezla v  roku 1964, pred viac ako 50. rokmi z  bývalej Juhoslávie. V tom období sme na Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom (VÚVV) Bratislava budovali široký sortiment odrôd viniča, ktorý nám poslúžil pri tvorbe nových odrôd a do jeho zániku narástol na približne 1800 odrôd. Cardinal sme podrobne študovali v rokoch 1968-1970 a výsledky v tomto článku sa vzťahujú na bratislavské vinohrady Malokarpatskú vinohradnícku oblasť.

Tags:

09. 09. 16

Do Listiny registrovaných odrôd pribudli tri odrody

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, odbor odrodového skúšobníctva, zabezpečuje štátne odrodové skúšky (ŠOS) pre všetky plodiny, teda aj pre vinič hroznorodý. V ostatných rokoch sme v ŠOS skúšali päť nových odrôd viniča. V roku 2016 boli prihlásené ďalšie nové odrody. Po úspešnom ukončení ŠOS sme v roku 2016 zaregistrovali tri odrody viniča. Odrody mali počas štátnych odrodových skúšok dobrý zdravotný stav a sú prínosom pre vinohradníkov a vinárov. Udržiavateľom všetkých troch odrôd je Ľuboš Malatschek, Weinschloss Malatschek Limbach.

Tags:

06. 09. 16

Odroda Cserszegi fûszeres

Na odbornej exkurzii v maďarských vinárskych podnikoch, ktorú pre svojich členov usporiadal v auguste t.r. Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, sme mali možnosť degustovať zaujímavé vína z odrody Cserszegi fűszeres. Zaujali muškátovo-korenistou arómou a plnou chuťou. Požiadali sme šľachtiteľa Ing. Ondreja Korpása, aby našim čitateľom v krátkosti priblížil skúsenosti s jej pestovaním.

Foto Korpás András 

Tags:

03. 09. 16

Dávno pestované odrody viniča – Magdalénka královská

Magdalénka kráľovská sa nachádzala v sortimente Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho v Bratislave. História tohto ústavu siaha do roku 1920, kedy v rámci Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych (ŠVÚP) bol zriadený aj Výskumný ústav ovocinársko-záhradnícky, ktorého riaditeľom sa stal Viktor Buchta. V roku 1924 vznikol samostatný Vinársky ústav, tiež pod gesciou ŠVÚP, ktorého riaditeľom sa stal S. Kopál. V roku 1956 bol premenovaný na Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky a pod vedením Ladislava Lahu  bol začlenený do Slovenskej akadémie vied. Boli to pre vedecký rozvoj ústavu najdôležitejšie roky… 

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Mgr. Ing. Rastislav Šimora 

Tags:

03. 07. 16

Dávno pestované odrody viniča – Magdalénka skorá – Madeleine Angevine

V ďalšej sérii dávno pestovaných stolových odrôd sa chceme venovať skupine odrôd viniča, ktoré majú spoločný názov – Magdalenky – a takmer všetky sú francúzskeho pôvodu. Sú to prevažne skoré, poväčšine stolové odrody. Ich názov sa vzťahuje k 22. júlu, dňu sviatku Magdalény, kedy tieto odrody začínajú dozrievať.

Tags: