07. 03. 11

Dávno pestované odrody viniča — Bacator

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Bacator — ako muštová ružovo-červená odroda — bola aj v minulosti v areáloch svojho pestovania menej rozšírená. Svojimi botanickými charakteristikami ju ampelografovia zaraďujú do geograficko-ekologickej skupiny odrôd proles pontica, subproles balcanica Negr., teda do skupiny odrôd čiernomorských. My sme túto odrodu študovali v 60. rokoch v Bratislave, kedy bola zastúpená vo svetovej zbierke odrôd Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho a o 50 rokov neskoršie v zbierke Výskumnej a šľachtiteľskej vinohradníckej stanice v ň enkviciach.

Tags:

05. 01. 11

Dávno pestované odrody viniča — Rizling buketový

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora
Pri štúdiu ampelografickej literatúry sa často stretávame s odrodami, ktoré vo svojom názve nesú pomenovanie „rizling“. Z našich pestovaných odrôd sú to najmä Rizling rýnsky a Rizling vlašský, ale tieto odrody nie sú príbuzné — ide o dve celkom odlišné odrody. Existuje však skupina „rizlingov“, ktoré sú s Rizlingom rýnskym príbuzensky zviazané. Preto, že sa v západoeurópskom vinohradníctve Rizling rýnsky považuje za „kráľa odrôd“, ponecháva sa tento názov ako prvok vyjadrenia kvality odrody — aj pri skupine jeho príbuzenských odrôd.

Tags:

01. 12. 10

Dávno pestované odrody viniča Kadarka biela — Cetínske biele

Koncom januára roku 2008 zachytil náš kolega Rasťo Šimora v Slovenskom rozhlase vysielanie, v ktorom starosta obce Veľký Cetín František Mészáros hovoril o aktualitách svojej obce. Okrem iného spomenul aj „ich“ odrodu viniča hroznorodého Cetínske biele (Kadarka biela), ktoré na 32. ročníku miestnej degustácii vín získalo najvyššie ocenenie hodnotiacej komisie.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Daniel Sekera, PhD., Ing. Rastislav Šimora

(more…)

Tags:

09. 09. 10

Dávno pestované odrody viniča — Kadarka modrá

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Kadarka modrá patrí k odrodám, ktoré sa u nás pestovali do 50. rokov minulého storočia v južných regiónoch Slovenska. Postupne ju nahradili kvalitatívne lepšie odrody.

Tags:

02. 07. 10

Dávno pestované odrody viniča — Medovec

Medovec patrí medzi staré biele muštové odrody. V minulosti sa pestoval aj u nás, a to ešte v polovici minulého storočia. Medzičasom ho zo stredoeurópskeho priestoru vytlačili iné, hodnotnejšie odrody.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhDr., Ing. Rastislav Šimora

Tags:

01. 06. 10

Dávno pestované odrody viniča — Zierfandler

Záujem o túto, dávno pestovanú odrodu viniča, prejavil v ostatných rokoch spoluautor príspevku Lubo Malatschek — potomok starej vinohradníckej limbašskej rodiny. Dedičstvo svojich predkov, ktorých minulosť má zmapovanú do 17. storočia — do obdobia spred 350 rokov — cieľavedome zveľaďuje. Pred tromi rokmi upozornil na Zierfandler šľachtiteľov Výskumnej a šľachtiteľskej stanice vinohradníckej a vinárskej v Modre. Z jeho iniciatívy začali odrodu, ktorá sa v dávnejšej minulosti pestovala v západnej časti Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, podrobnejšie študovať. Už v 60. rokoch m. s. ju šľachtitelia z Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho opísali ako zbierkovú odrodu ústavnej kolekcie viniča (Pospíšilová, 1981).

Dorota Pospíšilová, Lubo Malatschek, Rastislav Šimora

Tags:

05. 03. 10

Dávno pestované odrody viniča — Merlot

Francúzska odroda Merlot sa za obdobie ostatných dvoch storočí celosvetovo široko etablovala. V niektorých  vinohradníckych krajinách ako produkčne významná odroda na výrobu veľmi kvalitných červených vín, v iných pestovaná iba v menšom rozsahu, ako doplnková odroda. Začiatkom 20. storočia sa pestovala aj na Slovensku, nikdy však nebola registrovaná.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Daniel Sekera, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Tags:

05. 01. 10

Dávno pestované odrody viniča — Ezerjó

Na odrodu Ezerjó sa naši starší pestovatelia, najmä na južnom Slovensku, ešte pamätajú. Vo väčšom rozsahu sa tu pestovala až do polovice minulého storočia. Pripomeň

Tags:

21. 11. 09

Dávno pestované odrody viniča — Malingre

Viacerým — nám starším vinohradníkom — nie je odroda Malingre alebo Malinger, ako sa u nás obecne nazýva, neznáma. Pamätáme si ešte jej výsadby najmä v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti (Modra), ako aj chutný burčiak z nej vyrobený. Pripomeň

Tags:

23. 07. 09

Nové registrované odrody viniča v Českej republike

V predchádzajúcich číslach časopisu sme vám predstavili odrody zaregistrované v Českej republike v roku 2001 a 2004. Dnes vám popíšeme odrody uznané v roku 2008.

Ing. Radek Sotolář, Ph.D. a Ing. Jerguš Hajdučík, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,
Ústav vinohradnictví a vinařství Lednice na Moraě

Tags: