Rodina Sylvánskych bola v strednej Európe, najmä v prvej polovici 20. storočia, veľmi rozšírená. Známe sú variety: Sylvánske zelené, Sylvánske červené a Sylvánske modré. Sylvánske zelené je súčasťou našich registrovaných odrôd a Sylvánske červené bolo do 6O. rokov minulého storočia zapísané v Listine registrovaných odrôd. Sylvánske modré sa aj v starých výsadbách vyskytovalo zriedkavo. V príspevku sa budeme venovať Sylvánskemu červenému.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora, Ing. Daniel Sekera, PhD.

Tags: