V roku 2008 v časopise „Vinič a víno“ vyšli dva články podrobne zamerané na jednotlivé izotopové techniky používané na autentifikáciu vín. V príspevku chceme priblížiť celkový postup pri overovaní a autentifikácii vín v Colnom laboratóriu Finančnej správy SR.

Tags: